Navigation – Plan du site
Comptes rendus/Book review

P. Degroote, V. Truwant, Demografie en samenleving

Universitaire Pers, Leuven, 2003
H. Keeris
Référence(s) :

P. Degroote, V. Truwant V., Demografie en samenleving, Universitaire Pers, Leuven

Texte intégral

1Dit omvangrijke boek (445 p.) richt zich tot een ruim lezerspubliek en tracht op een duidelijke en eenvoudige wijze de verschillende demografische gegevens en begrippen te definiëren.Daarbij wordt aansluitend gebruik gemaakt van uitvoerig verwerkte statistische gegevens. Dit wetenschappelijk basiswerk is daardoor uitgegroeid tot een interessante informatiebron met soms uitvoerige details.

2Na een inleidend hoofdstuk worden achtereenvolgens behandeld : het demografische bronnenmateriaal, de nataliteit, de nuptialiteit en samenlevingsvormen, de mortaliteit, de bevolkingsgroei en -projecties, de structuur van de bevolking, beleidsrelevante vraagstukken met betrekking tot de demografie, de evolutie van de wereldbevolking en de diverse migratoire bewegingen.De sociale aspecten die met dit alles verband houden krijgen tevens de nodige aandacht.Zo komst zelfs het asielbeleid breedvoerig aan bod. De auteurs hebben bovendien gebruik gemaakt van zeer recent bronnenmateriaal, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan Belgische en Nederlandse gegevens.Bij de bespreking van de reproductie of vervanging wordt slechts melding gemaakt van Lotka, terwijl de methode voor Kuczynski niet vermeld wordt.Enkele schoonheidsfouten ontsieren – in dit voor het overige keurige werk – de tekst.

3Aldus is de bepaling van vruchtbaarheid niet correct (p.65) evenals dit van bruto­ immigratiecijfer (p. 271).Dit geldt ook voor enige nalatigheden of drukfouten.Dit alles doet echter niets af aan de waarde van het boek, dat uitermate geschikt is om te gebruiken als documentatiebron bij de studie van thema’s inzake bevolkingsgeografie.Een uitgebreid trefwoordenregister, vocabularium en talrijke figuren en tabellen maken er een nuttig en handzaam werk van.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

H. Keeris, « P. Degroote, V. Truwant, Demografie en samenleving », Belgeo [En ligne], 4 | 2003, mis en ligne le 15 février 2016, consulté le 16 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/belgeo/16873

Haut de page

Droits d’auteur

Licence Creative Commons
Belgeo est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Haut de page
  • Logo Fondation Universitaire/Universitaire Stichting
  • Logo Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
  • Logo National Comittee of Geography
  • Logo SRBG
  • OpenEdition Journals