Navigation – Plan du site
In Memoriam

In Memoriam: Hendrik Keeris (18 october 1928 – 19 februari 2016)

P. De Groote, H. Van der Haegen et E. Van Hecke

Image 100000000000010000000150F47AF618.jpg

Hendrik Keeris studeerde af als geograaf aan de Rijksuniversiteit van Gent en na een aantal jaren in het secundair onderwijs keerde hij er terug en werd assistent aan het Seminarie voor Menselijke en Economische geografie waar hij in 1970 een doctoraat haalde. Hierna werd hij hoogleraar aan de Economische Hogeschool Limburg. Hij werkte daarna aan de integratie hiervan in het Limburgs Universitair Centrum waar hij tot zijn emeritaat in 1996 doceerde. Hij begeleidde er meer dan 100 eindverhandelingen.

Hij heeft er altijd het belang van de geografie behartigd. Hij doceerde er vakken van economische geografie en in het bijzonder van transportgeografie. Hij nam er ook leidinggevende taken waar: voorzitter van de vakgroep Algemene Economie en later Departementsvoorzitter Economie-Recht.

Geboren in Turnhout had hij interesse voor het grensgebied België-Nederland waarrond hij publiceerde. Omwille van zijn expertise omtrent ruimtelijke ordening en transport was hij ook en regionaal-grensoverschrijdend actief binnen de Hasseltse studiegroep van Benelux Middengebied en later van Benelux interuniversity association of transport researchers.

Hij is lid geweest van de Raad van Bestuur van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige studies (BEVAS-SOBEG) en was vanaf 1991 lid van het Nationaal Comité voor de Geografie waarvan hij in 2012 erelid werd.

  • Logo Fondation Universitaire/Universitaire Stichting
  • Logo Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
  • Logo National Comittee of Geography
  • Logo SRBG
  • OpenEdition Journals