Prijeđi na kretanje stranicama – Plan stranice
Contributions from the 1st Genova-Slavic Seminar in Legal Theory

Uklonljivost, norme in izjeme: model normalnosti

Vojko Strahovnik
p. 77-92
Ovaj članak je prijevod:
Defeasibility, norms and exceptions: normalcy model

Sažetak

Članek se ukvarja s pojmom uklonljivosti, s posebnim ozirom na uklonljivost moralnih in pravnih norm. Na začetku začrtamo grob oris pojava uklonljivosti, ki je zahteven izziv tako za moralno kot tudi za pravno teorijo. Opozorimo na pogoje in primerjalne prednosti, ki naj bi jih izpolnjeval oz. imel model uklonljivosti. Nadalje se v članku osredotočimo na svojstven model uklonljivosti, ki uporablja pojem normalnih pogojev (normalnosti) da bi zajel omenjeni pojem uklonljivosti norm. Trdimo, da temu modelu pri tem spodleti, posebej z vidika predpostavke nadaljnjih pomembnih norm, za katere imamo upravičene razloge za dvom, da so prav tako uklonljive. Tako ta model ne dopušča, da bi uklonljivost segala do samih temeljev zadevnega normativnega področja in omeji značilnost uklonljivosti na norme na srednji ravni. V zaključku poudarimo nekaj naukov te razprave in jih umestimo v širše polje pluralističnega pristopa k normam.

Vrh stranice

Izvadak

Cjelovit tekst članka pretplatnicima će biti dostupan: novembre 2018.

Sažeti pregled

1 Uvod
2 Uklonljive norme in izjeme: pogoji in prednosti
3 Uklonljivost in normalnost
4 Uklonljive norme in pluralizem

Prvi redovi

1 Uvod

Pojem uklonljivosti, posebej na področju moralnosti in pravnosti, postaja v zadnjih desetletjih vse bolj pomemben predmet zanimanja in razprav. Uklonljivost je raznolik pojem, ki ga rabimo v raznovrstnih pomenih in ga povezujemo z različnimi predmeti. Tem njegovim raznovrstnim razsežnostim pritiče tudi več odprtih vprašanj. Najprej, gre za vprašanje po tem, kaj je uklonljivo, pri čemer lahko govorimo o pojmih, normah, oblikovanostih norm, pravilih merilih, načelih, zakonih, posplošitvah, idealih, razlogovanjih, dejstvih, mnenjih, izjavah, odločitvah, predpisih, vrstah ipd. Za namene tega članka se bom osredotočil na uklonljive norme, v upanju, da bo vsaj del ugotovitev v splošnem mogoče bolj ali manj neposredno prenesti tudi na druge uklonljive pojave v njihovi bližini (pravila, načela). Nadalje, obstaja več pomembnih odprtih vprašanj glede izvora, bistva in obsega uklonljivosti. In ne nazadnje, pomembno je vprašanje o posledicah uklonljivosti tako za teoretične razsežnosti iz...

Vrh stranice

Preporučeni oblik citiranja:

Časopisni bibliografski podatci

Vojko Strahovnik, « Uklonljivost, norme in izjeme: model normalnosti », Revus, 29 | 2016, 77-92.

Elektronički bibliografski podatci

Vojko Strahovnik, « Uklonljivost, norme in izjeme: model normalnosti », Revus [Mrežno izdanje], 29 | 2016, Datum mrežne objave: 29 novembre 2018, pristupljeno 18 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/revus/3677 ; DOI : 10.4000/revus.3677

Vrh stranice

Autor

Vojko Strahovnik

Docent in znanstveni sodelavec na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in na Evropski pravni fakulteti.

Address: Ulica Hermana Potočnika 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

E-mail: vojko.strahovnik@guest.arnes.si

Od istog autora

Vrh stranice

Autorska prava

All rights reserved

Vrh stranice
  • OpenEdition Journals