Skoči do opravilne vrstice – Načrt strani
Contributions from the 1st Genova-Slavic Seminar in Legal Theory

Uklonljivost, norme in izjeme: model normalnosti

Vojko Strahovnik
p. 77-92
Ta članek je prevod:
Defeasibility, norms and exceptions: normalcy model

Povzetek

Članek se ukvarja s pojmom uklonljivosti, s posebnim ozirom na uklonljivost moralnih in pravnih norm. Na začetku začrtamo grob oris pojava uklonljivosti, ki je zahteven izziv tako za moralno kot tudi za pravno teorijo. Opozorimo na pogoje in primerjalne prednosti, ki naj bi jih izpolnjeval oz. imel model uklonljivosti. Nadalje se v članku osredotočimo na svojstven model uklonljivosti, ki uporablja pojem normalnih pogojev (normalnosti) da bi zajel omenjeni pojem uklonljivosti norm. Trdimo, da temu modelu pri tem spodleti, posebej z vidika predpostavke nadaljnjih pomembnih norm, za katere imamo upravičene razloge za dvom, da so prav tako uklonljive. Tako ta model ne dopušča, da bi uklonljivost segala do samih temeljev zadevnega normativnega področja in omeji značilnost uklonljivosti na norme na srednji ravni. V zaključku poudarimo nekaj naukov te razprave in jih umestimo v širše polje pluralističnega pristopa k normam.

Vrh strani

Odlomek besedila

Celotno besedilo je dostopno le naročnikom do: novembre 2018.

Kazalo

1 Uvod
2 Uklonljive norme in izjeme: pogoji in prednosti
3 Uklonljivost in normalnost
4 Uklonljive norme in pluralizem

Prve vrstice

1 Uvod

Pojem uklonljivosti, posebej na področju moralnosti in pravnosti, postaja v zadnjih desetletjih vse bolj pomemben predmet zanimanja in razprav. Uklonljivost je raznolik pojem, ki ga rabimo v raznovrstnih pomenih in ga povezujemo z različnimi predmeti. Tem njegovim raznovrstnim razsežnostim pritiče tudi več odprtih vprašanj. Najprej, gre za vprašanje po tem, kaj je uklonljivo, pri čemer lahko govorimo o pojmih, normah, oblikovanostih norm, pravilih merilih, načelih, zakonih, posplošitvah, idealih, razlogovanjih, dejstvih, mnenjih, izjavah, odločitvah, predpisih, vrstah ipd. Za namene tega članka se bom osredotočil na uklonljive norme, v upanju, da bo vsaj del ugotovitev v splošnem mogoče bolj ali manj neposredno prenesti tudi na druge uklonljive pojave v njihovi bližini (pravila, načela). Nadalje, obstaja več pomembnih odprtih vprašanj glede izvora, bistva in obsega uklonljivosti. In ne nazadnje, pomembno je vprašanje o posledicah uklonljivosti tako za teoretične razsežnosti iz...

Vrh strani

Priporočena oblika sklicevanja:

Bibliografski sklic

Vojko Strahovnik, « Uklonljivost, norme in izjeme: model normalnosti », Revus, 29 | 2016, 77-92.

Spletni sklic

Vojko Strahovnik, « Uklonljivost, norme in izjeme: model normalnosti », Revus [Spletna izdaja], 29 | 2016, Datum spletne objave: 29 novembre 2018, ogled: 18 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/revus/3677 ; DOI : 10.4000/revus.3677

Vrh strani

Avtor

Vojko Strahovnik

Docent in znanstveni sodelavec na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in na Evropski pravni fakulteti.

Address: Ulica Hermana Potočnika 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

E-mail: vojko.strahovnik@guest.arnes.si

Od istega avtorja

Vrh strani

Avtorske pravice

All rights reserved

Vrh strani
  • OpenEdition Journals