Navigation – Plan du site

AccueilPrésentationVoorstelling

Voorstelling

Lire cette page en français
Read this page in English

Brussels Studies is een elektronisch en open access wetenschappelijk tijdschrift in urban studies dat op grote schaal wordt verspreid en origineel onderzoek over Brusselse aangelegenheden promoot zonder onderscheid naar vakgebied of taal.

Brussels Studies biedt onderzoekers een specifiek platform voor de presentatie van hun onderzoeksresultaten die verband houden met de Brusselse realiteit en relevant zijn voor de stad en het gewest.

Brussels Studies is gericht tot een gemeenschap van onderzoekers uit allerhande vakgebieden. Het tijdschrift streeft er ook naar de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek te betrekken in het openbaar debat over Brussel. Het maakt er bijgevolg een erezaak van om zijn lezers artikels aan te bieden die toegankelijk zijn voor een niet-gespecialiseerd publiek en handelen over belangrijke onderwerpen die bestudeerd en besproken worden in de onderzoekswereld. Brussels Studies is bovendien van oordeel dat het onderzoek dat in het tijdschrift wordt gepubliceerd, jargon en technische termen moet vermijden, want die overschaduwen jammer genoeg vaak de inhoud.

Alle academische disciplines en alle onderwerpen zijn toegestaan, zoals economie, werkgelegenheid; statuut van Brussel, functioneren van de instellingen, politiek; ruimtelijke ordening, huisvesting, mobiliteit; milieu, energie, duurzame ontwikkeling; demografie, immigratie, multiculturele samenleving; gezondheid, levenskwaliteit; geschiedenis, cultuur, erfgoed, toerisme; enz.

Het tijdschrift wordt geleid door een interuniversitair wetenschappelijk comité, dat samengesteld is uit Brusselse en buitenlandse specialisten en de grote lijnen van het tijdschrift uitzet. Het staat tevens borg voor de wetenschappelijke striktheid en kwaliteit.

Brussels Studies is een drietalig wetenschappelijk tijdschrift. Het verschijnt in het Nederlands, Frans (de twee landstalen) en Engels (de lingua franca van de onderzoekswereld). Dat betekent dat het tijdschrift artikelen aanvaardt die in een van die drie talen zijn geschreven, maar ook voor de systematische vertaling zorgt van de artikelen die aanvaard worden na een strenge selectieprocedure, opdat ze allemaal beschikbaar zijn in die drie talen. Het tijdschrift streeft naar een maximale verspreiding van het gepubliceerde onderzoek. De drietaligheid zorgt er bovendien voor dat alle taalgemeenschappen de studies over Brussel kunnen begrijpen.

Brussels Studies is een uitsluitend elektronisch wetenschappelijk tijdschrift. Het publiceert ongeveer een nieuwe bijdrage per maand in de formaten HTML en PDF. Het tijdschrift vindt dat geen enkele hinderpaal de toegang tot de onderzoeksresultaten mag belemmeren en past daarom de principes van Open Acces toe. Het tijdschrift biedt bijgevolg een directe, vrije en gratis toegang tot de artikelen die het publiceert. Het verspreidt zijn inhoud onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 (CC-BY). De gebruikers hebben het recht om het artikel te lezen, te downloaden, te kopiëren, af te drukken, zonder beperking een link naar de integrale tekst van de artikelen te zoeken of te leggen, op voorwaarde dat de originele bron wordt vermeld. Bovendien vraagt Brussels Studies geen enkele financiële bijdrage en worden geen kosten (noch voor de vertaling, de opmaak, de aanpassing van grafieken, foto’s, video’s enz.) gefactureerd aan de auteurs.

Het tijdschrift wordt opgenomen in de database van de Directory of Open Acces Journals (DOAJ). Het maakt ook deel uit van de European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW), dat een lijst bevat van de in Vlaanderen erkende wetenschappelijke tijdschriften met peer review, en Scopus (Elsevier).

De personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, worden per e-mail verwittigd wanneer er een nieuw artikel verschijnt. De pers wordt eveneens ingelicht via een communiqué. De publicaties worden ook aangekondigd op de Facebookpagina van het tijdschrift.

Brussels Studies is een project dat financiële steun krijgt van Innoviris, het Brussels Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek, en volkomen onafhankelijk werkt. Het tijdschrift krijgt ook steun van het Fonds international Wernaers pour la recherche et la diffusion des connaissances, het Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) en de Universitaire Stichting.

Image 10000201000000960000001C5CB2061F0F8800F5.png Image 10000201000000960000002B8C672A114F148C16.png

Image 100000000000003400000032ADC048BD71E4C13D.jpg Image 100000000000007D000000320444BA236E9E3194.jpg

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search