Navigation – Plan du site

AccueilPrésentationSelectieprocedure

Selectieprocedure

Lire cette page en français
Read this page in English

De selectieprocedure verloopt in twee fasen. In de eerste fase wordt de ontvankelijkheid van de tekst onderzocht. In de tweede fase wordt de tekst gereviseerd door collega‑wetenschappers (peer review).

Eerste fase: ontvankelijkheid

De onuitgegeven tekst van de auteur wordt gelezen en becommentarieerd door minstens één lid van het redactieteam. De redactiesecretaris bezorgt deze eerste opmerkingen aan de auteur, die dan verzocht wordt zijn definitieve kopij te redigeren.

Tweede fase: peer review

Brussels Studies laat de kopij onafhankelijk van elkaar herlezen door collega‑wetenschappers (double blind peer review). De kopij wordt anoniem gemaakt en bezorgd aan minstens twee referenten die gekozen worden volgens hun kennis van het vakgebied of het onderwerp van het artikel.

De redactiesecretaris stuurt de opmerkingen van de referenten en, zo nodig, een kopie van het rapport naar de auteur. Deze laatste wordt eventueel verzocht zijn tekst te verbeteren en/of te reageren op de opmerkingen van de referenten.

De herwerkte tekst wordt zo snel mogelijk bezorgd aan de redactiesecretaris met een duidelijke vermelding van de aangebrachte wijzigingen (track-change, markering, begeleidend document). Dat proces wordt herhaald tot de kopij aanvaard wordt door de referenten en het redactieteam.

In de loop van dit proces kan de tekst op elk moment definitief geweigerd worden door het redactieteam op basis van het advies van de referenten, als blijkt dat hij niet beantwoordt aan de publicatiestandaarden.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search