Navigation – Plan du site

Het Brussels Studies Institute (BSI) en het tijdschrift Brussels Studies: 5 jaar gecoördineerd en 10 jaar gedeeld onderzoek over Brussel

Tien jaar geleden is het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies in het leven geroepen. 5 jaar later was het de beurt aan het onderzoeksplatform over Brussel, het Brussels Studies Institute: twee verjaardagen die begin dit jaar gevierd moeten worden!

Onderzoekers, politici en burgers worden geconfronteerd met de complexiteit van de stad: Brussel, een meervoudige hoofdstad, een "kleine wereldstad" en het centrum van een uitdijende metropool, wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die de inzet van alle kennis vereisen om ze aan te gaan en vooral om er een oplossing voor te vinden!

Die stedelijke fenomenen beter kennen, Brussel beter begrijpen, dialoog en uitwisseling met alle betrokken actoren tot stand brengen, de kennis in de samenleving verspreiden, dat zijn vandaag de dag aanzienlijke uitdagingen.

Al te lang is het wetenschappelijk onderzoek over Brussel tekortgeschoten in die opdrachten: weinig overleg tussen de wetenschappelijke teams, ingewikkelde benaderingen en beperkte verspreiding van de analyses hebben de bevindingen immers binnen een kleine cirkel van ingewijden gehouden. 
Al te lang hadden de onderzoekers, wegens hun verankering in hun eigen vakgebied, instelling, gemeenschap en zelfs levensbeschouwing, het moeilijk om een dialoog aan te gaan en zich bewust te worden van het complementaire karakter van hun respectieve benaderingen en bevindingen. 
Al te lang hebben, tot slot, de actoren van de Brusselse samenleving het enorme wetenschappelijke potentieel dat beschikbaar is in onze instellingen voor hoger onderwijs op het gebied van analyses, gegevens en begripsvorming waarmee ze het heden kunnen begrijpen en de toekomst kunnen voorbereiden, over het hoofd gezien. Omgekeerd konden heel wat onderzoekers geen beroep doen op het rijke denkwerk en de uitgebreide ervaring van die actoren.

Die drievoudige vaststelling heeft, met vijf jaar interval, geleid tot de creatie van het tijdschrift Brussels Studies en de oprichting van het Brussels Studies Institute (BSI).

Sinds december 2006 publiceert het wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies op zijn internetsite gratis toegankelijke studies over Brussel in drie talen (Nederlands, Frans en Engels).

Met een frequentie van een artikel per maand heeft het tijdschrift op 10 jaar tijd 123 teksten (geschreven en geëvalueerd door wetenschappers) gepubliceerd over zeer ernstige aangelegenheden (mobiliteit, economie, multiculturalisme, stedenbouw, onderwijs, gebruik van de talen) of over op het eerste gezicht lichtere onderwerpen (stadslegendes, de rock- of hiphopscene, telefoonoproepen, straatnamen…). Elk artikel werd gemiddeld 6 000 keer gedownload. Dat is een opmerkelijk resultaat in vergelijking met de gewone verspreiding van wetenschappelijke tijdschriften. Het lezerspubliek is dus veel groter dan de academische kringen. In het Brussels landschap is Brussels Studies een vaste waarde geworden, niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor journalisten, beleidsmakers, administratief verantwoordelijken, actoren van het maatschappelijk middenveld en gewone burgers.

Het tijdschrift Brussels Studies, dat is
123 artikelen die systematisch beschikbaar zijn in 3 talen
195 auteurs

meer dan 750 000 downloads
meer dan 150 citaten in parlementaire documenten
meer dan 400 vermeldingen in de geschreven en audiovisuele pers

De artikels van Brussels Studies die tot nu toe het meest geraadpleegd zijn (meer dan 12 000 downloads)
Nr. 56: Nieuwe GEN-stations voor Brussel? Uitdagingen, methodes en beperkingen
Nr. 9: Volksnamen in de stad gisteren en vandaag. Het geval Sint-Jans-Molenbeek

Het Brussels Studies Institute (BSI) werd opgericht in 2012 in aansluiting op de Staten Generaal van Brussel en hangt dezelfde filosofie aan. Dit unieke platform komt voort uit de samenwerking tussen de drie Brusselse universiteiten (de Université libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel en de Université Saint-Louis - Bruxelles). Het legt de nodige contacten en coördineert de onderzoeken over Brussel, ongeacht de instelling waartoe de onderzoekers behoren. Het streeft voortdurend naar interactie tussen alle betrokken actoren.

Het BSI werkt als een interface tussen ,enerzijds, de behoeften en wensen van de Brusselse samenleving en van haar politieke, sociale, economische of culturele actoren en, anderzijds, de academische kringen, die de hun voorgelegde vragen zo goed mogelijk willen beantwoorden. Het BSI is opgebouwd rond principes als interdisciplinaire benadering, nuttige toepassing voor de samenleving, toegankelijkheid van de kennis en taalhoffelijkheid. In dat perspectief heeft het BSI een nauw partnerschap uitgebouwd met het tijdschrift Brussels Studies en de Brussels Academy opgericht, waarvan de cursussen, debatten en workshops de trilogie vervolledigen en die tegelijk het instrument voor permanente opleiding van het BSI is, alsook een ruimte waar de kennis op grote schaal wordt verspreid en het debat met een groot publiek wordt aangegaan.

Het Brussels Studies Institute (BSI), dat is
Een netwerk van 25 onderzoekscentra en meer dan 250 onderzoekers uit 6 universiteiten
27 verschillende geldschieters (uit de overheids-, semi-overheids- en privésector) 

3 interuniversitaire leerstoelen over stedelijke ontwikkeling, gewestelijke overlegdynamiek, bedrijven en duurzame mobiliteit 

15 onderzoeksprojecten met meerdere actoren over studentenwoningen, onderwijs, mobiliteit, voetgangerszones, incubatoren, de Eerste Wereldoorlog, gezondheidsverzekering, Brusselse jongeren, de vierdagenwerkweek enz.

… en publicaties alsook events waarop de kennis wordt verspreid en besproken: 

8 synthesenota’s gepubliceerd in Brussels Studies
Een
dictionnaire d’histoire de Bruxelles met 4 000 lemma’s 

Een "Nacht van de Kennis over Brussel" met elk jaar honderden deelnemers 

Colloquia en seminaries met meer dan 4 000 deelnemers 

Tientallen opleidingscursussen en -cycli georganiseerd door de
Brussels Academy

Brussels Studies en het Brussels Studies Institute konden opgericht en snel uitgebouwd worden met de structurele steun van Innoviris, de instelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de ondersteuning van onderzoek en innovatie.

Tien jaar na de creatie van het tijdschrift en vijf jaar na de oprichting van het BSI zullen op vrijdagnamiddag 200 personen bijeenkomen in la Tentation om de twee verjaardagen te vieren. Dat zal de gelegenheid zijn om een retrospectieve en prospectieve blik te werpen op het onderzoek over Brussel. Onderzoekers, journalisten, actoren van het maatschappelijk middenveld, politieke actoren en nieuwsgierige burgers worden uitgenodigd om de afgelegde weg en de uitdagingen te bespreken: stof genoeg voor de komende tien jaar, want aan maatschappelijke uitdagingen voor Brussel is er geen gebrek!

Contacten

Brussels Studies

Michel Hubert, directeur: mhubert@brusselsstudies.be

Benjamin Wayens, redactiesecretaris: bwayens@brusselsstudies.be

Brussels Studies Institute (BSI) 


Serge Jaumain, voorzitter: serge.jaumain@ulb.ac.be

Joost Vaesen, directeur: joost.vaesen@ulb.ac.be

Deze gesprekspartners zullen beschikbaar zijn op vrijdag 20 januari 2017 vanaf 15 uur voor een persontmoeting in La Tentation (Lakensestraat 28, 1000 Brussel).

  • Logo BSI
  • Logo Innoviris
  • Logo Région Bruxelles-Capitale
  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • OpenEdition Journals