Navigation – Plan du site
119

Hoe hot is .brussels? Analyse van de introductie van de top level domeinnaam .brussels

Notes de la rédaction

Dit is het persbericht over het artikel van Margot Waty, Seth van Hooland, Simon Hengchen, Mathias Coeckelbergs, Max De Wilde en Jean-Michel Decroly, gepubliceerd op 22 januari 2018.

Vastgoedprofessionals onderstrepen het belang van de ligging voor de waarde van een onroerend goed. Op het internet verankert de URL (de afkorting van de Engelse term Uniform Resource Locator), doorgaans internetadres genoemd, op vergelijkbare wijze een aanbod in de digitale ruimte. Domeinnamen vormen dus de hoeksteen van onze digitale economie. De economische spelers zijn zich dan ook sterk bewust van het belang en de waarde van de URL’s. Er is een markt tot stand gebracht waar domeinnamen worden gekocht en verkocht. De geleidelijke evolutie naar een meer gestructureerd en semantisch internet, gecombineerd met het internet der dingen, doet het belang van stabiele en betekenisvolle domeinnamen toenemen.

In 2012 heeft de opening van de markt van top level domeinnamen nieuwe perspectieven geboden aan bedrijven, besturen en particulieren om een geografische component te integreren in de domeinnaam van hun internetsite. In België kon men niet alleen de klassieke extensie .be kopen, maar ook nieuwe top level domeinnamen zoals .brussels of .vlaanderen.

Tot nu toe was er weinig onderzoek verricht over het gebruik van die nieuwe top level domeinnamen. Die leemte wordt vandaag weggewerkt voor de extensie .brussels door een team communicatieonderzoekers van de Université libre de Bruxelles. In nummer 119 van Brussels Studies presenteren Margot Waty, Seth van Hooland, Simon Hengchen, Mathias Coeckelbergs en Max De Wilde een empirische studie van de impact van de marktintroductie van die top level domeinnaam.

Hun analyse berust op een statistisch representatieve steekproef van de domeinnamen die gebruikmaken van de extensie .brussels en verstrekt een gedetailleerd overzicht van de impact van de recente wijzigingen in de regels voor de registratie van domeinnamen. Van meet af aan benadrukken de auteurs dat de adressen .brussels een niche vormen, die niet onderhevig is aan speculatie. Ook al bleef de aankoop van domeinnamen .brussels onder de verwachtingen en is het aantal grote commerciële spelers beperkt gebleven, was de positieve keerzijde evenwel dat er ruimte werd gelaten voor lokale en kleinere actoren die een duidelijke band met Brussel hebben. Daardoor wordt beter rekening gehouden met de sterke lokale semantiek van de domeinnaam. Dat is goed nieuws voor zowel de webmasters als de eindgebruikers, die aldus content krijgen die coherent is met het adres.

Het gebruik van .brussels zou echter mettertijd nog significant toenemen, want op het moment van het onderzoek wisten de eindgebruikers vaak nog niet dat de extensie .brussels bestaat. Soms dachten ze zelfs aan een fout in de URL… De extensie .brussels zal zeker in de komende jaren worden gepromoot, maar de auteurs vinden het veeleer positief dat het gebruik langzaam toeneemt en dat de content van de internetsites die op de adressen te vinden zijn, lokaal verankerd is.

Nu de stadsmanagers de sociale netwerken almaar meer afschuimen om vooruit te kunnen lopen op de gebeurtenissen, heeft dit artikel de verdienste dat het eenieder die begaan is met de Brusselse identiteit, erop attendeert dat in de digitale wereld het adres .brussels ook de nodige aandacht moet krijgen.

Om dit artikel te citeren
Margot Waty, Seth van Hooland, Simon Hengchen, Mathias Coeckelbergs, Max De Wilde en Jean-Michel Decroly, “Hoe hot is .brussels? Analyse van de introductie van de top level domeinnaam .brussels”, Brussels Studies [Online], Algemene collectie, nr. 119, 22 januari 2018. URL: http://journals.openedition.org/brussels/1617
Contact
Benjamin Wayens, redactiesecretaris: bwayens[at]brusselsstudies.be

  • Logo BSI
  • Logo Innoviris
  • Logo Région Bruxelles-Capitale
  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • OpenEdition Journals