Navigation – Plan du site

AccueilDocumentsCommuniqués de presse2019Dak- en thuislozen in het Brussel...

2019
140

Dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk

Notes de la rédaction

Dit is het persbericht over het artikel van Nicolas Horvat en Benoît Quittelier, gepubliceerd op 4 november 2019. Lees het artikle.

De woonplaats is de hoeksteen van statistische registratie. Het is bijgevolg niet evident om een beeld te krijgen van de evolutie van het aantal daklozen in het Brussels Gewest. Toch is de “sector” voor thuislozenzorg, die uit een brede waaier van actoren bestaat en diverse acties op het terrein onderneemt, erin geslaagd om een degelijke telmethode te ontwikkelen.

Dit essentiële teamwerk, dat het statistisch onzichtbare zichtbaar maakt, wordt gepubliceerd in nummer 140 van Brussels Studies in de vorm van een factsheet die niet alleen cijfers aanreikt maar ook toelicht hoe die cijfers zijn verzameld en gestructureerd. Deze benadering valt onder de noemer “participatieve statistiek”, waarbij niet-statistici – zowel individuen als groepen – actief en bewust bijdragen aan de productie van gegevens en kennis over de stad. In deze factsheet bespreken Benoît Quittelier en Nicolas Horvat van het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel (Bruss’Help) uitvoerig de resultaten van de telling van dak- en thuislozen die in het najaar van 2018 werd uitgevoerd in het Brussels Gewest. De cijfers van die enquête vullen een studie van tien jaar aan.

In de nacht van 5 november 2018 werden 4 187 dak- en thuislozen geteld. 51,4 % van hen was dakloos (op straat of in de noodopvang), 22,2 % was thuisloos (in onthaalhuizen en transitwoningen van de OCMW’s) en 24,8 % verbleef in ontoereikende huisvesting (in kraakpanden, in religieuze gemeenschappen, enz.). Van de 612 kinderen die in de nacht van 5 november 2018 zijn geteld, waren er 265 dakloos (20 in de openbare ruimte en 245 in de noodopvang).

Nu we beschikken over een perspectief van intussen tien jaar op basis van een coherente methodologie, wordt de verontrustende toename van het fenomeen bevestigd, want sinds 2008 is het aantal dak- en thuislozen in het Brussels Gewest meer dan verdubbeld (+142,2 %). Het aandeel van de meest precaire woonsituaties is ook sterk gestegen. Zo is het aantal personen in de categorie “daklozen” de voorbije tien jaar verdrievoudigd, goed voor één op de twee getelde personen in 2018. De noodopvang is duidelijk verzadigd, en dat merk je aan het aantal mensen dat op straat slaapt. Ook slapen steeds meer mensen in de openbare ruimte buiten het stadscentrum.

Gezien de omvang van het fenomeen lijkt de voorkeur van de Brusselse overheid uit te gaan naar eenvoudigweg onderdak bieden – met name door de verhoging van de opvangcapaciteit van de centra beheerd door Samusocial en door de subsidiëring van het centrum La Porte d’Ulysse – ten koste van een meer structurele aanpak waarvan de resultaten wellicht pas op langere termijn zichtbaar worden, zoals de versterking van de maatregelen voor begeleiding en opvolging. De enorme stijging van het aantal mensen in de noodopvang (+595 % sinds 2008) in vergelijking met de zeer lichte stijging van het aantal beschikbare plaatsen in onthaalhuizen (+16 %) is een duidelijke indicatie van de koers die de overheid vaart. Zoals bij vele andere aspecten van het beheer van de Brusselse bevolkingsgroei, wordt in een eerste fase de kwantitatieve nood aangepakt ten koste van een meer structurele en kwalitatieve aanpak van het probleem.

De winter keert tenslotte ieder jaar terug, en dus ook de kwestie van de daklozen. Toch dromen heel veel actoren maar van één ding: structurele oplossingen vinden en de tendensen geleidelijk aan omkeren, want achter al deze cijfers schuilen nog altijd mensen.

Om dit artikel te citeren
Horvat, Nicolas, Quittelier, Benoît, “Dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk”, Brussels Studies [Online], Fact Sheets, nr. 140, 4 november 2019. URL: https://journals.openedition.org/brussels/3980
Benjamin Wayens, redactiesecretaris: bwayens[at]brusselsstudies.be

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search