Navigation – Plan du site
2020
145

Insourcen, outsourcen of backsourcen? Het geval van de Brusselse gewestelijke administratie

Notes de la rédaction

Dit is het persbericht over het artikel van Jonathan de Wilde d’Estmael, Elise Dermine, Nick Deschacht, Nicola Francesco Dotti, Kelly Huegaerts, Barbara Janssens, Maria Cecilia Trionfetti en Christophe Vanroelen, gepubliceerd op 6 juli 2020. Lees het artikle.

De term outsourcing verwijst naar een fundamentele tendens die zich sinds de jaren 1980 voordoet in openbare besturen en privébedrijven. Activiteiten die noodzakelijk zijn voor hun werking, zoals IT-onderhoud, beveiliging, catering en schoonmaak, worden niet langer intern uitgevoerd maar uitbesteed aan gespecialiseerde privébedrijven. Deze tendens lijkt vandaag een keerpunt te hebben bereikt, want in bepaalde landen en organisaties zien we een tegenbeweging, waarbij sommige van deze activiteiten opnieuw intern worden uitgevoerd, ook insourcing of backsourcing genoemd. Nummer 145 van Brussels Studies spitst zich toe op deze ontwikkelingen door de praktijken en het standpunt van verschillende grote Brusselse openbare besturen te analyseren ten aanzien van uitbesteding en de mogelijkheid om deze functies weer in eigen huis uit te voeren. Het artikel werd geschreven door acht auteurs, die werkzaam zijn in verschillende domeinen en universiteiten, en presenteert de belangrijkste resultaten van een onderzoeksproject onder begeleiding van het Brussels Studies Institute.

Hoe gaat het er dan aan toe bij de gewestelijke openbare besturen? Hoe evolueert de tendens momenteel, voor welke soorten van activiteiten in het bijzonder, en waarom? Wat zijn de interne gevolgen van een eventuele backsourcing voor de arbeidsorganisatie en voor deze werknemers die meestal laaggekwalificeerde beroepen uitoefenen? Om die vragen te beantwoorden, hebben de auteurs de gegevens van de geselecteerde besturen als casestudy grondig bestudeerd en interviews afgenomen van de directeurs, HR-verantwoordelijken en vakbondsvertegenwoordigers van deze besturen.

De onderzoeksresultaten geven aan dat de Brusselse besturen de waargenomen tendens in de buurlanden volgen, hoewel geen enkele specifieke situatie volledig terug te brengen is tot de andere op basis van de interne organisatiewijze. Aangezien er steeds meer sociale en milieuvoorwaarden worden opgenomen in outsourcingcontracten en de vraag rijst naar het werkelijke economische voordeel op lange termijn, wordt er wel degelijk nagedacht over de backsourcing van bepaalde taken. De taken die momenteel het vaakst worden uitbesteed, houden verband met beveiliging, schoonmaak en tuinonderhoud.

Het backsourcen van deze activiteiten is nochtans een van de oplossingen die worden aangereikt om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren van de doorgaans laaggeschoolde werknemers die gebonden zijn aan flexibele contracten en zware taken moeten uitvoeren. De auteurs stellen echter drie obstakels vast bij de backsourcing van noodzakelijke functies in de besturen. Ten eerste wijzen de onderzoekers erop dat de arbeidsvoorwaarden voor een activiteit niet per se verbeteren wanneer de activiteit opnieuw binnen de overheidsdienst wordt uitgevoerd. Ten tweede zou voor de backsourcing van deze functies het kader van de aanwerving en van de arbeidscontracten (afwijkende uurroosters, seizoensgebonden schommelingen) moeten worden aangepast. Tot slot is het laatste obstakel wellicht beleidsmatig: tegenwoordig lijkt het veel aannemelijker om grote budgetten voor uitbesteding toe te kennen dan om de financiering van deze functies op lange termijn te garanderen door extra medewerkers in dienst te nemen in de besturen.

Om dit artikel te citeren
Jonathan de Wilde d’Estmael, Elise Dermine, Nick Deschacht, Nicola Francesco Dotti, Kelly Huegaerts, Barbara Janssens, Maria Cecilia Trionfetti en Christophe Vanroelen, “Insourcen, outsourcen of backsourcen? Het geval van de Brusselse gewestelijke administratie”, Brussels Studies [Online], Algemene collectie, nr. 145, 6 juli 2020. URL: https://journals.openedition.org/brussels/4903
Contact
Tatiana Debroux, hoofdredacteur:
tdebroux[at]brusselsstudies.be

  • Logo BSI
  • Logo Innoviris
  • Logo Région Bruxelles-Capitale
  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • OpenEdition Journals