Navigation – Plan du site

AccueilDocumentsCommuniqués de presse2021Vlotheid van de verplaatsingen en...

2021
158

Vlotheid van de verplaatsingen en obstakels voor voetgangers in de Brusselse winkelstraten

Notes de la rédaction

Dit is het persbericht over het artikel van Alexis Creten, Aniss M. Mezoued en Quentin Letesson, gepubliceerd op 21 juni 2021. Lees het artikle.

Na een erg lange sluitingsperiode lokt de heropening van de cafés en restaurants heel wat volk naar de terrasjes in Brussel. Daar waar er al een café of restaurant was, werd het terras uitgebreid. En als dat niet op het voetpad kon, werden parkeerplaatsen omgevormd tot consumptieruimten met gerecupereerde palletten, dranghekken en lampionnen. Maar ook al is het fijn dat we opnieuw een sociaal leven hebben, de herindeling van de openbare ruimte, doordat op bepaalde voetpaden plaats werd vrijgemaakt voor tafeltjes, zorgt helaas wel voor zware verstoringen voor voetgangers, vooral als die beperkt mobiel zijn. Want hoe vind je je weg wanneer je blind bent en je vaste traject plots veranderd is? En langs waar moet je gaan met een kinderwagen wanneer een slecht geparkeerde fiets de doorgang verspert? Dergelijke obstakels tijdens de verplaatsingen van voetgangers staan centraal in deze publicatie van Brussels Studies. Alexis Creten (socioloog, UCLouvain), Aniss Mezoued (architect en stedenbouwkundige, UCLouvain) en Quentin Letesson (archeoloog en stedenbouwkundige, UCLouvain) stellen de resultaten voor van een studie die zich baseerde op een originele methodologie, namelijk de combinatie van kwantitatieve metingen en becommentarieerde voetgangerstrajecten, om meer inzicht te krijgen in de diversiteit en de perceptie van de obstakels.

De bevindingen houden meer in dan enkel een lijst van de vastgestelde obstakels voor voetgangers en nog meer voor personen met een beperkte mobiliteit. De uitgevoerde kwalitatieve analyses in verschillende drukke winkelstraten in Brussel, die werden geselecteerd op basis van hun voorbeeldfunctie (concentratie van voetgangersstromen en van obstakels gerelateerd aan de uitstallingen en het afval van handelszaken), nuanceren dat wat loutere tellingen en beschrijvingen zouden aanreiken. Zo worden de obstakels als gevolg van handelszaken en horeca eigenlijk helemaal niet zo negatief gepercipieerd. Zij worden veel meer getolereerd dan andere obstakels die als ongegrond worden beschouwd. Terwijl kledingroedes, kartonnen dozen en tafeltjes deel uitmaken van de sfeer in de stad, worden steps en reclamepanelen gezien als overlast waaraan men iets zou moeten doen. De resultaten verduidelijken ook dat de beleving en de mate van hinder sterk verschillen naargelang de omgeving (combinatie van obstakels) en het profiel van de voetgangers.

Om de verplaatsingen van voetgangers te vergemakkelijken, lijkt het bijgevolg niet de beste oplossing om de openbare ruimte volledig te ontruimen, maar wel om, rekening houdend met de verschillende behoeften, meerdere lokale oplossingen te implementeren, zodat aan alle behoeften zo goed mogelijk wordt voldaan. De auteurs pleiten dus voor een dynamische aanpak van de problematiek van de voetgangersobstakels. Een aanpak die lokaal aangepast is en waarover overleg wordt gepleegd met alle actoren die de verkeersomstandigheden op voetpaden mee bepalen. Alleen dan zal stappen, dat in het Brusselse Good Move-plan naar voren wordt geschoven als de beste verplaatsingswijze voor korte afstanden, aangenamer en aantrekkelijker worden voor alle voetgangers.

Om dit artikel te citeren
Creten, Alexis, Mezoued, Aniss M. en Letesson, Quentin, “Vlotheid van de verplaatsingen en obstakels voor voetgangers in de Brusselse winkelstraten”, Brussels Studies [Online], Algemene collectie, nr. 158, 21 juni 2021. URL: https://journals.openedition.org/brussels/5620
Contact
Tatiana Debroux, hoofdredacteur:
tdebroux[at]brusselsstudies.be

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search