Skip to navigation – Site map

Voorwoord

Albert Mingelgrün
p. 11
This article is a translation of:
Avant-propos [fr]

Full text

1Deze 12de uitgave van onze bijdragen verkent andermaal verscheidene aspecten van het leven van Joden in België in de 20e eeuw vanaf het interbellum tot meer recentere periodes...

2Gaande van een portret van Antwerpse “Jodenjagers” voor en tijdens de oorlog tot en met de internering van Duitse Joden bij de bevrijding van België, alsook de geschiedenis van de Kazerne Dossin, de overlevingsstrategieën van Joodse vluchtelingen en de opkomst van verschillende verzetsvormen.

3Vervolgens worden twee tegengestelde Joodse figuren belicht : Ernst Paul Hoffmann en Heinrich Rotter, voorafgegaan door een portret van Fritz Norden, de zogenaamde « Joodse mof »...

4Het geheel sluit af met meer hedendaagse thema’s : de houding van de Antwerpse Joodse gemeenschap tegenover de Nederlandse taal en, vervolgens, de ordening en verwerking van het omvangrijk archief van wijlen Georges Schnek, dat door zijn weduwe aan de Stichting werd toevertrouwd.

5Ook dit jaar moet ik terugblikken op een heengaan, namelijk dat van Marc Goldberg, oud-voorzitter van de Centrale, die sinds de jaren 1950 een voortrekkersrol speelde op het vlak van de herinnering en de herdenking en als zodanig grondvester werd van onze huidige Stichting.

Top of page

References

Bibliographical reference

Albert Mingelgrün, « Voorwoord », Les Cahiers de la Mémoire Contemporaine, 12 | 2016, 11.

Electronic reference

Albert Mingelgrün, « Voorwoord », Les Cahiers de la Mémoire Contemporaine [Online], 12 | 2016, Online since 05 November 2019, connection on 15 December 2019. URL : http://journals.openedition.org/cmc/324

Top of page

About the author

Albert Mingelgrün

Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, professor emeritus aan de Université libre de Bruxelles (ULB), sectie Romaanse Talen en Literatuur, professor aan het Institut d’Études du Judaïsme en voorzitter van de Stichting voor de eigentijdse Herinnering. Hij voert onderzoek naar de litteratuur over de Shoah.

By this author

Top of page

Copyright

Les Cahiers de la mémoire contemporaine

Top of page
  • OpenEdition Journals