Skip to navigation – Site map

HomeAbout EJTSYayın Politikası

Yayın Politikası

Uluslararası hakemli online dergi olan EJTS’nin amacı, Türkiye hakkında araştırma yürüten sosyal ve beşeri bilimcilere değerli bir araştırma aracı olabilecek çevrimiçi bir yayın sunmaktır. EJTS, ‘area studies’ çalışmalarının (yani belirli bir bölge hakkındaki çalışmaların) sosyal ve beşeri bilimlere faydası dokunabilecek kuramsal araçların geliştirilebileceği bir ‘laboratuvar’ olduğu varsayımından yola çıkmıştır. Söz konusu çalışmalar, yenilikçi kuramsal yapıların yanında derin bir ampirik bilgiyi de gerektirmektedir. Bu durum, kültürel alan çalışmalarını destekleyici karşılaştırmalı çalışmalara da imkan tanımaktadır. EJTS bünyesinde gözlemlenen yaklaşım farklılıkları, yöntem konusunda olduğu kadar, inceleme ölçütlerindeki çeşitliliklerin de altını çizmektedir. Yayın kurulu üyelerimizin geçmişleriyle bağlantılı olarak, dergimiz antropoloji, tarih, siyasi bilimler, sosyoloji ve coğrafya gibi bilimlerin kesiştiği bir yayındır. Derginin uluslararası kimliği, teatiyi mümkün olduğunca geniş bir bağlama taşımayı amaçlamaktadır ve EJTS; coğrafi kökenleri yansıtacak şekilde Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki makaleleri yayınlamaktadır.

Çerçeve ve Yayın Formatı

Her sene EJTS, önceden belirlenmiş bir konu ile ilgili iki özel sayı çıkarmaktadır. Bu sayıların yürütücülüğü yayın kurulu ya da konuk editörler tarafından üstlenilir. EJTS, bu doğrultuda makale çağrısı duyurusunda bulunur. Bununla beraber, dergimiz bu özel sayıları şekillendirebilecek bir tema önerisine de açıktır. Konuk editör olarak EJTSe bir konu önerisinde bulunmak için bu hususla ilgili bilginin ayrıntılarıyla paylaşıldığı bağlantımızı inceleyebilirsiniz.

Dergimiz, özel sayılardan başka ayrıca özgün makaleler de yayımlamaktadır. Bu yüzden, deneyimli kalemleri olduğu kadar genç araştırmacıları da makale önerisinde bulunmaya teşvik ediyoruz. Bilimsel çalışmanın gerektirdiği kurallarca EJTSe sunulan her öneri, makale yazarlarının ismi paylaşılmadan iki ayrı hakeme sunulur. Bu hakemleri yayın kurulu tayin eder ve kendileriyle yine yayın kurulu ilişkiye geçer. İncelemelerinden sonra hakemler, makalenin reddine, kabulüne ya da yeniden ele alınmasında karar kılar. Makale hakkındaki yorumlar, yazarlarıyla paylaşılır.

EJTSnin ayrıca bilimsel araştırmalar hakkında eleştiri yazıları da yayımladığı göz önüne alındığında, Türkiye dışında fazlaca tanınmayan Türkçe yayınlar için de özel bir özen gösterdiğimizin altını çizmek isteriz. Yeni çıkan kitap ve yayınlar hakkında inceleme ve eleştiri yazılarının da dergimizde yer alabileceğini hatırlatırız.

Indeksler

EJTS içeriği şu veri tabanları içerisinde yer almaktadır:

Image 10000000000001570000003F25C8656887DBBFC9.jpg

Image 1000020100000122000000643BAE62F5482DC2B0.png

Image 1000020100000791000001F8779D5B61AB2FDE55.png

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search