Skip to navigation – Site map

HomeAbout EJTSKatılımcıların Dikkatine

Katılımcıların Dikkatine

EJTS’de yayımlanan makale türleriyle ilgili genel bilgiye ulaşmak için şurayı tıklayınız.

Telif hakkı

EJTS’nin içeriği özgün makalelerden oluşur. EJTS’e makale önerisinde bulunan yazarlar makalelerini üç ay boyunca başka bir yayına sunmamayı taahhüt ederler. EJTS’de makalesi yayımlanan bir yazar, makaleyi bir başka yerde yayımlamak için yayın kurulundan izin istemelidir ve böylesi bir durumda yeni yayında kaynak olarak EJTS ibaresi yer almalıdır, tıklayınız. EJTS ulaştırılmış tüm makaleleri incelemekle yükümlü olmakla beraber yayın kurulunun bunların yayınıyla ya da yazarına geri gönderilmesiyle ilgili bir zorunluluğu yoktur.

EJTS katılımcıların görüş ya da ifadeleriyle ilgili hiçbir mesuliyet kabul etmez. EJTS’de yayımlanan içeriklerin telifleriyle ilgili bilgiyi Creative Commons başlığından edinebilirsiniz.

Biçim

EJTS Fransızca, Türkçe, İngilizce ya da Almanca dillerinde yazılmış makaleleri yayımlamaktadır. İçeriğe katkı sağlayacak fotoğraf, grafik, harita gibi görseller de eklenebilir. Tüm metin belgeleri doc metin formatında kaydedilmeli ve ejts[at]revues.org. adresine elektronik olarak gönderilmelidir.

Karakter sayısı

Makaleler için sayaç, dipnotlarda da dahil olmak üzere 60 000 karakteri geçmemelidir. Bu belirtilen, en yüksek sınırdır, en düşük sayı için editörlerle görüşülmelidir.

Özet ve anahtar kelimeler

Her makale en az beş anahtar sözcük, 1 000 karakteri geçmeyen bir özet ve İngilizce dışında bir dilde yazıldıysa İngilizce çevrisi ile birlikte sunulmalıdır.

Dipnotlar

Metinde ardışık sayılar halinde verilmeli ve sayfa sonunda (makale sonunda değil) arka arkaya dökümü yapılmalıdır. Dipnotlar, yalnızca birtakım yorum ve ek bilgiler gerektiğinde kullanılmalıdır.

Kaynak göstermeler

Metin içindeki kaynak göstermeler parantez içerisinde, söz konusu yazarın ismini takiben yayın yılı ve mümkünse sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

Örnek: (Elias 1975)

Birden fazla yazar olması durumunda: (Gülkanat et al. 2001).

Aynı yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış (a), (b) gibi birden fazla eserine gönderme yapılıyorsa, bunlar yayın yılını takiben eklenmelidir. (Elias 1975a: 77).

Belirli bir sayfaya gönderme yapmak için: (Elias 1975: 56).

Bir dipnota gönderme yapmak için: (Elias 1975: 56 n.7)

Sayfa sayısı olmayan bir çevrimiçi metne gönderme yapmak için paragraf işaretini (§) kullanınız: (Karpat 2004: §4).

Kaynakların tüm ayrıntılarına yalnızca metnin sonunda ayrı bir bölüm dahilinde yer verilecektir. Metin içindeki kaynakların isim ve yıl olarak kaynakçadakilerle birebir uyuştuğundan emin olmak yazarın görevidir. Bu bölümde ‘et al. kısaltmasını değil de aşağıda belirtilen kalıpları kullanınız.

  • Kitaplar için:

Elias, Norbert (1975) La dynamique de lOccident, Paris, Calmann-Lévy.

Gülkanat, Hüseyin ; Çelik, Celal (2001) Geçmişten Geleceğe Çavdar Köyü, Istanbul, Abo.

  • Süreli yayınlar için:

Struck, Ernst (1994) ‘Das Südostanatolien - Projekt: Die Bewässerung und ihre Folgen’, Geographische Rundschau 46 (2), pp. 88-95.

  • Diziler için:

Bonacich, Edna (1993) ‘Asian and Latino Immigrants in the Los Angeles Garment Industry’, in Light, Ivan Hubert; Bhachu, Parminder (eds.), Immigration and Entrepreneurship: culture, capital, and ethnic networks, New Brunswick and London, Transaction Publishers, pp. 256-277.

  • Çevrimiçi yayınlar için:

Karpat, Kemal H. (2004) ‘The Genesis of the Gecekondu: Rural Migration and Urbanization (1976)’, European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue 1 - Gecekondu, URL: https://journals.openedition.org/ejts/54

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search