Skip to navigation – Site map

HomeAbout EJTSÖzel Sayıların Konuk Editörlerine...

Özel Sayıların Konuk Editörlerine Yönelik Rehber

EJTS’nin temel odak noktası, Türkiye ve Türkiye çalışmaları olmakla beraber, EJTS karşılaştırmalı yaklaşımları da değerlendirmektedir (yayın politikasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye şuradan ulaşılabilir). EJTS, biri baharda biri de güzde olmak üzere, yılda iki kez yayımladığı özel sayılarına yönelik beşeri ve sosyal bilimler alanlarındaki makale önerilerine açıktır.

2 000 ila 5 000 kelime arası uzunluğa sahip önerinin tanıtıldığı bir metin ile öngörülen makalelerin özetleri ya da makale çağrısının metni yayın kuruluna ulaştırılmalıdır. Kurulun öneriyi ilgiye değer bulmasının ardından nihai karar, yayın kuruluna sunulacak içeriğin bütünü göz önüne alınarak ve her bir makalenin iki uzman tarafından incelenmesine dayanarak alınacaktır.

Eğer sunulan öneriye yönelik halihazırda birkaç makale bulunmuyorsa, EJTS’nin internet sayfası ve uygun görülebilecek başka haber ağları üzerinden makale çağrısı duyurulabilir. Olası katılımcılar, bir atölye çalışması ya da konferans vesilesiyle de bir araya geliyor olabilir. Böylesi bir durumda makale çağrısına gerek duyulmayacaktır.

Genelde özel sayılar 6 ila 9 sayfa uzunluğunda olup dağıtım, internet üzerinden sağlanacağından, makale uzunluğu aşağı yukarı 60 000 karakter olarak belirlenmiştir (daha fazla ayrıntıya şuradan ulaşılabilir). Makaleler Fransızca, Türkçe, İngilizce ya da Almanca dillerinden birinde yazılabilir.

Baharda ve güzde yayımlanan özel sayılara yönelik makalelerin ikinci bir okumaya ve ardından düzenlenmeye tabi tutulması için yayın tarihinden en az 6 ay önce gönderilmesi gerekmektedir. Makalelerde değişiklik yapılmasıyla ilgili karar, yayın kurulu ve konuk editörce ortaklaşa alınır.

Her makale, yazar ismi ifşa edilmeden, yayın kurulunun konuk editöre danışarak seçeceği iki dış hakem tarafından gözden geçirilecektir. Hakem inceleme raporlarının da makalenin kabulünü takiben, bir aylık bir sürenin sonunda sunulması beklenmektedir. Hakemler, makalenin reddini, kabulünü ya da elden geçmesini önerebilir. Söz konusu rapor kurulun ve konuk editörün eline geçtikten sonra yazarlara iletilir. Yazarlar bir aylık bir süre içinde makalelerini yeniden ele alıp tekrardan sunmalıdırlar.

Yayının son aşamasıyla ilgili safhaları yayın kurulu üstlenir.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search