Navigation – Plan du site

AccueilNumérosNuméro spécial 22. AtalaHiztegia

2. Atala

Hiztegia

Manuel Padilla-Moyano et Charles Videgain
p. 163-187

Plan

Haut de page

Texte intégral

1Hiztegi honek xede biltzailea du, ez azalpenezkoa. Hau da, Le Dauphin gutunerian lekukotzen diren ele guztien bilduma da, adizkiak eta datu onomastikoak salbu, hauei atal bereiziak eskaintzen baitzaizkie. Sarrera bakoitzak testuan agertzen diren formak biltzen ditu, egungo grafiara ekarriak –baina betiere itxura fonologikoa atxikiz–. Zenbakiek gutunei egiten diete erreferentzia ; gutun batean forma bat behin baino gehiagotan ageri bada hemen ez da adieraziko. Azkenik, kategoria diferentetako hitz homofonoek sarrera bereiziak dituzte, adibidez Fin I iz. eta Fin II izond., laburdurak Euskaltzaindiaren Gramatika Batzordearen ohikoak direla.

A

2Abandonatu

abandona 26

3Abantzatu

abantzatuaz 49

4Abantzu

abantzu 14

5Abendo

abendoaren 11, 12, 40

abenduaren 19

6Aberastasun

aberastasunik 49

7Aberestu

aberesten 2

8Abiatu

abijatu 20

9Abuzatu

abuzatu 46

10Adiarazi

adiarazteko 17, 40

adijaraziko 46

11Adiskide

adiskide 2, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 48

adiskidea 26

adiskideak 32, 40

adiskidek 19

12Adiskidetasun

adiskidetasuna 13

13Aditu

adi 20

aditu 1, 7, 17, 24, 30, 32, 39, 40, 44, 47

adituak 24

adituko 20

aditurik 37

aditzea 24

aditzeak 29

aditzeaz 40

aditzen 20, 39, 40

aditzera 13, 44

aditzerat 8, 15, 33, 38, 43, 44

aditzia 49

aditziaz 6, 39, 49

aitu 3, 4, 20

aiturik 20

14Adiu

adiu 16

15Adrezatu

adreza 33

adrezatuba 9

adrezatuko 43

16Afezione

afezioneaz 20

17Afin

afin 9

18Aflijitu

afijitu 20

aflijitua 26

aflijitubak 38

aflijitzen 15, 49

19Ageri

ageri 9, 14, 15, 29, 40

20Agian

agian 16, 21, 32

agijan 20, 31

hagien 49

21Agindu

agintzen 6

22Agitz ikus Hagitz

23Agorient

agorient 29, 49

24Ahaide

ahaide 6, 9, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 41, 48

ahaidek 19

haide 8

25Ahal

ahal 11, 12

ahala 49

ahalak 34

ahalaz 30

26Ahal Izan

ahal 10, 22, 34, 36, 39, 44, 47, 49

27Ahalik

ahalik 15, 17, 22, 29, 32, 44

hahalik 9

halik 1

28Ahantzi

ahantzi 7

ahantzia 26

ahantzirik 45

29Ainitz ikus Hanitz

30Aiphamen

aiphamenik 45

31Airatu

airatzeaz 11, 12

32Aise

aise 7

aiseago 20

33Aita

aita 6, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 31, 40, 47

aitak 3, 15, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 43, 47

aitarentzat 47

aitari 6, 47

aitaz 29

34Aitabitxi

aitabitxik 40

35Aitarotxi

aitarotxik 47

36Aitaso

aitaso 24

37A(h)izpa

aizpa 15, 36, 38

aizpak 4

38Akabarazi

akabaraz 35

39Ala

ala 13, 14, 20, 23

40Alaba

alaba 2, 11, 12, 26, 27, 29, 38, 49

alabak 15, 36

alabarekin 7, 15

41Alabainan

alabainan 17

alabaiñan 32

42Alargun

alargun 18, 46

43Aldatu

aldatzeko 29

44Alde

alde 5, 39, 49

aldera 11, 12, 15, 38, 45, 46, 49

alderako 39

alderat 46, 49

aldetik 45

aldia 11, 12, 24

45Alderdi

alderdi 16

46Alefin

alefin 43

47Altxatu

altxaturik 22

altxatzeko 39

altxatzera 7

48Ama

ama 6, 7, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47

amak 15, 19, 23, 29, 33, 34, 36, 43, 44, 46, 48

amaren 6, 23, 34

amarentzat 34

amari 6, 34, 45

amaz 29

amen 49

49Amabitxi

amabitxik 40

50Amaginarreba

amaginarrebak 33

51Amarotxi

amarotxi 39

52Amaso

amaso 3, 4, 10

53Amatxi

amatxik 22, 41

54Amodio

amodiorik 29

amudijuaren 34

amudiori 45

55Amoreakatik

amoreak gatik 6

56Anaia

anaia 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 20, 24, 28, 29, 32, 33, 44, 45, 47, 48

anaiak 16, 48

anaiarekin 39

anaiaren 23

anaiari 3, 27, 38

añaiari 49

57Anai-Arreba

ania-arrebek 15

58Andoilla

andoilla 14

59Andre

andre 5

andrea 5, 30

andreak 8

60Andregai

andregaia 6

andregaiak 6

61Angeles

angelek 4

angelesak 10

angelesarentzat 16

angelesek 14, 20, 47

angelesen 38

anglesez 27

62Anitz ikus Hanitz

63Antolatu

antolatziaz 33

64Apa

apa 2, 6, 36

65Apartatu

aparta 49

66Ap(h)arantzia

aparantzia 36

aparantziak 47

aparantziarik 33

apharantziaz 7

67Aphez

apeza 39

apheza 27

aphezak 23

68Aphur

aphur 24, 26

69Arabera

arabera 20

70Arbola

arbola 49

71Ardit

asdipat 20

72Ari ikus Haritu

73Arima

arimaren 7, 24

74Arno

arno 26, 49

arnoa 36

75Arrastatu

arrasta 49

arrastatzen 49

76Arrazoin

arrazoin 36

arrozoiñeikin 49

77Arreba

arreba 15, 25, 28, 29, 44, 45, 48

arrebak 6, 9, 15, 20, 34, 48

arrebarekin 15

arrebaren 6

arrebaz 29

arrebek 5, 22, 34

78Arren ikus Harren

79Arribada

arribada 8

80Arribatu

arribatu 19, 25

arribatuko 31

arribatzen 31, 40

81Arrisku ikus Irrisku

82Arroka

arroka 20

83Artha

arta 17

artha 15

84Arte

artainokoan 10

artean 43

arteko 16

arteraiñoko 49

arterañoko 48

artian 49

85Asa

asa 37

86Asaiatu ikus Entsaiatu, Eseiatu

asaiatu 20

87Asarre

asarre 2

88Aski

aski 20, 27, 29, 36, 49

89Asko

asko 20, 26, 27, 33, 47, 49

90Aspaldi

aspaldijon 20

aspaldiko 26

91Atentzione

atentzijonia 34

92Athera

ateratu 20

atherako 19

93Athorra

athorra 10, 28, 29, 32, 34, 38, 47

atorra 8, 20

atorrak 49

94Atsegin

atsegin 3, 4, 7, 29, 40, 46, 49

atsegina 41, 45

atsegiñago 26

95Atzeman

atzamatea 33

atzemanik 41

atzematen 34

96Aurkhitu

aurkhi 41

97Aurten

aurten 4, 6, 18

aurtengo 43

aurthen 23, 25, 38

haurten 28, 49

98Ausart

ausarta 10

99Ausartatu

ausartatu 5, 37

100Azetatu

azetatuko 49

azetatzen 49

101Azken

azken 26, 41

azkenean 20

azkeneko 24, 29, 30, 44

B

102Baetare

baetare 27

103Bagaje

bagajien 19

104Bai

bai 2, 5, 6, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32, 37, 38, 40, 49

105Baietz

baietz 20

106Bainan

bainan 3, 4, 6, 14, 24, 25, 27, 29, 36, 38, 39, 40, 47

baiñan 2, 21, 40, 49

banan 20

107Baino

baino 6, 15, 46

baiño 2, 8, 34, 49

bano 20

108Baitan

baitan 9, 17

baithan 7

109Baizen

baizen 10, 24, 45, 49

baizin 27

110Baizik

baizik 15, 20, 28, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 47

beizik 33

111Baizin ikus Baizen

112Bakailu

bakaillau 49

bakalluba 26

bakalu 38

makaillauak 27

113Bake

bakea 11, 12, 20

bakearen 11, 12

bakija 2

114Baldin

baldin 6, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 30, 39

balin 44

115Baliatu

balia 10

baliatuba 37

baliatzeagatik 23

baliatzen 21, 49

116Balio

balio 49

117Bana

bana 44, 47, 49

118Baratu

baratzeko 36

119Barna

barna 19, 33

120Barne

barnean 20

barnian 3, 38

121Barra

barran 46

122Barrika

123barrika 49

124Barril

barril 29, 38, 47, 49

125Bat

bat 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49

bata 6

batean 8, 19, 20, 23, 26, 33, 35, 36, 42, 43

batek 6, 11, 12, 33, 46

batekin 4, 6, 9, 26, 33, 35, 40, 43, 49

baten 10, 11, 12, 15, 20, 24, 37, 40, 47

batera 20

batetan 16

batetarik 49

batez 39, 40

batian 1, 2, 9, 15, 34, 41, 47, 49

126Batel

batelean 36

bateleko 36

127Batere

batere 6, 7, 15, 24, 25, 26, 31, 38, 40, 49

128Batistio

batistijo 34

129Batu

batuko 32

130Batzu

batzubek 9, 33

batzuek 22, 39, 49

batzuen 49

131Bederatzi

bederatzi 33

132Begi

begiz 6

133Begitarte

begitarte 44

134Behar

bearretan 4

behar 7, 20

beharra 20, 29

bihar 26

135Behar Izan

behar 6, 7, 20, 21, 29, 30, 33, 34, 39, 43, 47

bihar 49

136Behar Orduan

behar orduban 31

137Beharbada

beharbada 21

138Behartu

behartu 24

139Behatu

beha 10

140Behin

behin 6, 20

141Behintzat

behintzat 25

142Beiratu

beira 46

beiratzeko 49

143Beizik ikus Baizik

144Bekatu

bekatuba 20

bekatubak 20

145Bela

bela 20

146Beldur

beldur 45

beldurrean 10

beldurrez 5, 38

147Beldurtasun

beldurtasunian 34

148Belhar

belar 49

belhar 47

149Benedikatu

benedikatuko 20

150Benedizione

benedizijone 34

151Benta

bentan 31

152Bera

bera 10, 16, 17, 20, 23, 25, 33, 40, 42, 43, 45

berainkin 20

berak 31

beraren 29, 33

153Beraz

beraz 8, 9, 11, 12, 20, 34, 39, 40, 45, 49

154Berdin

berdin 31

155Bere

bere 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 34, 36, 39, 40, 46, 48, 49

berean 10, 13, 14, 16, 22, 29, 32, 33, 48

bereganat 5

beretan 11, 12

berian 15, 19, 33, 37, 40

156Berjina

berjina 20

157Berrehun

berrehun 20, 38

158Berri

berrerik 6

berri 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 30, 37, 40

berria 13, 15, 24, 29, 33, 35, 38, 42, 43

berriak 3, 6, 15, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 40, 44, 46, 47, 49

berriekin 6

berrien 6, 14, 16, 29, 40, 44, 48, 49

berriez 4

berrijak 2, 20

berririk 2, 3, 7, 14, 20, 24

159Berriz

berriz 2, 20

160Berrogoi

berrogoi 9, 10, 26, 49

161Bertze

bertze 2, 5, 7, 9, 14, 20, 27, 28, 29, 31, 36, 39, 40, 41, 44, 49

bertzea 20, 31, 44

bertzeaganat 6

bertzerik 5, 10, 15, 29, 46

bertzetan 11, 12

bertziak 6, 9

162Besarkatu

besarkatzen 24

163Bethe

betea 20, 39

bethea 11, 12, 24

bethia 15, 38, 49

164Bethi

bethi 5, 6, 15, 34, 38, 47

beti 20, 22

165Bethiere

bethiere 35, 43

166Bezain

bezain 6, 24, 34, 49

167Bezala

bezala 2, 16, 17, 20, 24, 26, 40, 48, 49

bezalako 15, 39

bezela 2

168Bezanbatean

bezanbatean 7

169Bezela ikus bezala

170Bi

bi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49

biak 27, 48

biek 27

bien 29

bijak 20

biok 7

171Bianda

bianda 22

biranda 14

172Bide

bide 29

bidean 40

173Biga

bia 38

bija 44

174Bigarren

bigarrena 34

bigarrenean 10

175Bihotz

bihotz 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 49

bihotza 26

bihotzetan 49

bihotzez 15

bihotzian 15, 49

bijotz 34

biotz 13

176Bikario

bikarioari 11, 12

177Bilatu

bilatua 6

billatuko 46

178Bileta

bileta 20

179Biper

biper 49

180Bisaia

bisajarano 20

181Biskotxa

biskotxak 20

182Bizi

bizi 7, 19, 20, 26, 34

bizia 36, 49

bizirik 20

bizitzeko 49

183Bizkitartean

bizkitartean 7, 23, 39, 43

184Borondate

borondate 15, 39, 46

borondatea 20

borondaterik 9

borondatia 15, 34

185Bortz

bortz 6, 20, 26, 49

bortzian 19

186Bortzna

bortzna 49

187Bota

bota 32

188Botika

botikatik 26

189Bozkario

bozkariorekin 49

190Buluzgorri

buluzgorrija 20

191Buraso

buraso 11, 12

burasoa 45

burasoaren 15

burasoen 28

burasuek 9

192Burjes

burjesari 10

193Buru

burubei 47

buruko 20, 33, 40

D

194Damnatu

damna 31

195Damu

damu 6, 14, 20, 47

damurik 15

196Datatu

datatuba 11, 12

197Defuntu

defuntu 17

defuntubarekin 20

198Deithu

deithu 5

deitzen 26

199Deklaratu

deklaratzeko 36

200Deliberazione

deliberazionerik 19

deliberazionetan 37

deliberazionia 37

201Denbora

denbora 10, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 29, 32, 33, 39, 40, 46, 48

202denborak 36

denboran 7, 25, 26

denborara 20

denboratit 20

denboraz 6

denbraz 27

203Desir(a)

desira 2, 6, 9, 28, 29, 34, 38, 39, 42

desirarik 24

204Desiratu

desiratu 29

desiratzen 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49

deziratzen 46

205Deskargatu

deskargatzekotz 33

206Despendio

despendioak 19

207Deus

deus 3, 9, 15, 23, 24, 25, 28, 31, 49

deusen 5, 22, 38

deusere 20, 37, 49

deusik 1, 7, 17, 31, 39, 44, 49

deusit 2

208Diferent

diferent 49

209Diru

diru 1, 20, 37, 49

dirua 14

diruba 20, 26, 37

dirubak 20, 32

diruben 46

dirurik 25

210Disposatu

disposatzen 6

211Disposizione

disposizione 38

212Disputa

disputa 20

213Doloratu

dolora 15

doloratuak 22, 39

214Dolore

dolore 15, 20

doloretan 37

doloria 38

doloriek 15

215Dorre

dorreko 40

216Dudatu

dudatzen 39

E

217Ea

ea 23, 25

eia 38

ia 49

jea 20

218Ebanjelio

ebanjeliguan 49

219Edari

edaria 26

220Edo

edo 6, 8, 16, 17, 20, 27, 29, 31, 49

221Efetu

efetu 39

222Egia

egia 26, 43, 49

egiaz 26

223Egiazko

egiazkua 19

224Egile

egileak 36

egiliak 6

egilliaren 21

225Egin

egin 1, 2, 6, 7, 15, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49

egiñ 2

egina 3, 4, 6, 7, 10, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 31, 36, 38, 40, 44, 45, 46

egiña 9, 34

egiñe 2

eginen 1, 6, 7, 16, 20, 25, 29, 37, 44

egiñen 9, 26

egiñik 44

egitea 29

egiteaz 13, 14

egiteko 6, 11, 12, 20, 27, 29, 37

egiten 2, 3, 6, 11, 12, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 39, 44, 48, 49

egitia 49

egitian 6

egitiaz 3, 4

226Eginahal

eginahal 24

eginahala 49

eginahalak 46

227Egiteko

egiteko 33

egitekoak 49

228Egon

egoiten 5

egon 27

egoteaz 11, 12

egotu 20, 43

229Egorri

egor 49

egorri 7, 9, 15, 20, 21, 24, 27, 31, 32, 34, 36, 43, 44, 47, 49

egorria 31

egorriak 14, 23

egorriko 44

egortzea 26

egortzeaz 8, 20, 39

egortzeko 2, 22, 24, 38, 47, 49

egortzen 3, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 47, 49

egortzera 25

egortzerat 34, 37, 44

egortzia 49

egortziaz 49

igor 14

igorri 10, 24

igorria 10

igortzeaz 24

igortzeko 16

igortzen 10, 11, 12, 14, 22

igortzera 5

igortzerat 10

230Egun I iz.

egun 14, 20

egunean 5, 44

egunian 40

231Egun II adlag.

egun 20, 38

egundaino 7, 24, 46

egundano 20

232Ehaile

ehaile 40

233Ehun

ehun 49

ehunak 20

234Ekharri

ekarri 49

ekartzeko 49

ekartzen 49

ekhartzeko 19

ekhartzen 46

ekhartzia 49

235Elga ikus Elkar

236Elkar

elga 27

elkar 32

elkarri 44

237Elkarganatu

elkarganatzen 7

238Eltze

eltze 49

239Eman

emaiteagatik 23

emaiteko 13, 33, 41

emaiten 25, 43

eman 2, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 49

emana 33

emanen 20, 29, 33, 34, 46

emanik 20, 49

emaren 33, 39, 43, 49

ematea 45

emateko 2, 4, 8, 15, 20, 37, 44, 49

ematen 2, 6, 15, 26, 31

ematerat 34

ematiaz 15

240Emazte

emazte 8

emaztea 3

emazteak 23, 29

emazteari 3

emaztia 33

emaztiak 17, 34

241Emaztegai

emaztegaia 6

emaztegaija 46

242Emazteki

emazteki 46

243Enbarkada

enbarkadan 46

244Ene

ene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

enea 26, 29

eneak 29

eneganik 45

enekin 46

enian 49

245Enplegatu

enplegatu 7

246Entsaiatu ikus Asaiatu, Eseiatu

entsaiatu 39

entsaiatuko 39

247Entzun

entzuna 11, 12

248Erakurtu

erakurtzen 49

249Erakutsi

erakutsiko 20

250Eraman

erama 40

eraman 45

eremaiteko 43

ereman 31, 33

251Erdi

erdian 15

erdiko 29

252Ere

ere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 49

253Eri

eri 33

254Eritasun

eritasun 24, 33

255Erori

eroririk 40

256Erran

erraiteaz 25

erraiteko 5

erran 7, 8, 20, 27, 33, 38, 39, 43

erranen 25, 28, 30, 33, 34, 37

errare 31

errateko 15, 21

erraten 20, 21, 26

257Erranarazi

erranarazi 5

258Erre

erre 6

259Errege

erregeren 1, 14, 27, 29, 32, 49

260Erregusitu

erregusituko 29

261Errekeditu

errekedituko 49

262Errekuntra

errekuntra 14

263Erremediatu

erremediatzerat 39

264Erremetitu

erremetitu 27

265Errendatu

errendatuko 3, 6, 17, 22

266Errenkura

errenkurak 24

267Erreparatu

erreparatzeko 7

erreparatzerat 39

268Errepausu

errepausurik 20

269Errepusta

errepusta 3, 4, 9, 47

errepustak 47

errepustarik 20, 26

270Errespetu

errespetu 4

errespetuak 39

errespetuez 5

271Erretiratu

erretira 7, 8, 28

erretiratu 7, 24

erretiratuko 29

erretiratzea 29

erretiratzeaz 11, 12

erretiratzeko 34

272Errezebitu ikus Errezibitu

273Errezibitu

errezebitu 5, 31, 38, 40

errezebituko 29

errezebitzeko 38

errezibitu 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 37, 47, 49

errezibituak 36

errezibitzea 24

errezibitzeaz 47

errezibitzeko 20

erzibitu 29

274Errezurtza

errezurtza 35

errezurtzarik 41

275Erriban

erribana 20

276Errisku ikus Irrisku

277Errota

errota 22

errotako 6, 22

278Eseiatu ikus Asaiatu, Entsaiatu

eseija 44

279Eskas

eskasa 38

eskasik 38

280Eskasia

eskasia 11, 12

281Eskatu

eskatu 26

282Eskele

eskeletarik 20

283Esker

esker 1, 3, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49

eskerrak 11, 12, 24, 29, 45

284Eskola

eskolan 36

285Eskribatu

eskirbatu 17

eskiribatzen 5

eskribatu 26, 33, 35, 47

eskribatua 14, 22

eskribatuko 29

eskribaturik 44

eskribatzeaz 28

eskribatzeko 6, 10, 15, 21, 29, 36, 44

eskribatzen 1, 2, 3, 4, 8, 14, 23, 25, 28, 33, 41, 46, 47, 49

eskribatzerat 49

iskiribatu 11, 12

iskribatzeko 48

iskribatzen 34, 45

286Esku

esku 16

eskuetara 49

eskuko 33

eskutan 49

eskutik 26

287Espakatu

espakatu 3, 20

288Esparantza

esparantza 13, 17, 20, 26, 29, 41, 43, 48, 49

esparantzan 13, 20, 25, 27, 34, 49

esparantzarekin 39

esperantza 25

esperantzarekin 5

ezparantza 49

289Esplikatu

esplikatzea 26

290Espos

espos 5, 9, 31, 38, 43, 49

291Espos(a)

espos 5, 9, 31, 38, 43, 49

esposak 33, 40

esposaren 8, 29

292Esposatu

esposatu 15

293Estatu

estatu 2, 27

estatuba 34

estatubaren 38

294Estimatu

estimatuko 26

295Eta

eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

ta 6, 16, 20, 44, 49

296Ethorri

ethor 35

ethorri 1, 17, 33, 36, 38, 46

ethortzeas 32

ethortzeko 19, 33, 41, 43

ethortzen 22, 39

ethortzerat 44

ethortzetik 39

ethortzia 37

ethortziaz 46

etor 4, 49

etorri 20

etorria 44

etorriko 2

etortzeko 49

etortzia 49

297Etorkizun

etorkizuneko 49

298Etsai

etsaietarik 41

299Etsenplu

esenplu 15

etsenplu 45

300Etsitu

etsitu 20

etsituba 3, 4

301Etxatu

etxatu 20, 38

302Etxe

etxeko 24, 32

etxekok 47

etxekori 33

etxerat 1, 11, 12, 19, 20, 28, 35, 40, 44, 46, 49

etxetit 20

etxia 4

303Ez

ez 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49

304Ezagutu

ezagutu 26, 39

ezaguturik 7

305Ezagutza

ezagutza 36

306Ezen

ezen 6, 8, 9, 11, 12, 24, 26, 29, 34, 41, 45, 49

307Ezetz

ezetz 20

308Ezin

ezin 1, 5, 6, 10, 15, 31, 34, 37, 44, 47, 49

309Ezkebia

ezkebiaz 20

ezkibaz 20

310Ezkondu

ezkondu 6, 7, 26

ezkontzeas 7

ezkontzeko 46

ezkontzen 20

311Ezkontza

ezkontza 6

ezkontzaren 30

312Ezkutu

ezkutu 8

ezkutuak 8

ezkutuko 49

F

313Faborable

faborable 41

314Faboratu, Fagoratu

faboratu 7

fagoratuko 49

fagoratzen 26

315Fagore

fagore 4

fagorerik 47

316Falta

falta 20, 24, 26, 31, 47

faltak 7

faltarik 20

faltat 20

317Faltatu

falta 39

faltatu 20, 31, 35, 38, 42, 43

faltatuko 13

faltatzen 34

318Famila, Familia

famila 3, 11, 12, 29, 33, 36, 47

familak 15, 20, 33, 48

familan 29

familarat 29

familaren 47

familia 6, 7, 25

familiak 5, 25

familiako 10

familla 9, 16, 22, 24, 26, 31, 34, 37, 42, 44, 46, 49

famillak 13, 43, 49

famillako 24, 44

famillarat 8

famillarekin 26, 49

famillaren 31, 43, 49

famillarena 13

famillari 24

famillekin 40

famillia 14, 21

319Fantesia

fantesijan 20

320Felizitatu

felizitatzen 30

321Fidel

fidel 31, 44

fidela 11, 12, 19, 22, 28, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 49

322Fideltasun

fideltasuna 11, 12

323Fin I iz.

fin 31

finean 5, 19, 22

324Fin II izond.

fina 20

325Finkatu

finkatuak 49

326Firlango

firlango 28

327Fixo

fixorik 25

328Fornitu

fornitu 26, 49

329Fortuna

fortuna 7, 27, 40, 46

fortunak 40

fortunaren 30

330Fragata

fragata 1

331Fraide

fraide 6

332Franko

franko 20

333Fruitu

fruitu 29, 49

fruiturik 49

334Funts

funts 24, 39

funtsik 9, 21, 24

335Funtsean

funtsean 33

G

336Gabe

gabe 14, 20, 22, 26, 31, 35, 38, 42, 43, 46, 49

gabearekin 20

gabez 3, 30

337Gai

gai 2, 30

338Gain

gain 31

gainetik 6

gaiñetik 49

gaiñian 49

ganean 29

ganera 20

ganerako 20

gañian 37

339Gaindi

gaindi 38

340Gainera(t)

gaiñeira 49

gaiñeirako 49

gainera 40

gainerako 15, 42

gaiñerako 34

gaiñerakuan 34

gainerat 33

341Gaiso

gaisoa 20

gaisoak 20

gaixoa 8, 40, 45

gasoa 20

gaxoa 18

gaxoari 7

gaxuak 34

342Gaitz

gaitzak 7

gaitzarekin 20

343Gaizto

gaixtoez 14

gaiztoen 39

gastoago 20

344Galant

galant 44, 49

galantak 29

345Galde

galde 7, 20

galdea 7

galdiarekin 47

346Galdegin

galdegin 7

galdegiten 6, 29

347Galdetu

galdetzen 35

348Galdu

galdu 2, 9, 30, 33

galdubak 31

galduko 49

349Galera

galeretarat 40

350Galtza

galtza 29

351Galtzerdi

galderdi 20

galtzardi 2, 49

galtzerdi 28, 29, 47

352Gan ikus Goan

353Gantikotz

gantikotz 33

354Garai

garaitiko 27

355Garastia

garastia 36, 49

356Garnizione

garnizione 49

357Gastatu

gastatu 6

358Gauza

gauza 17, 25, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 49

gauzak 14, 22

gauzen 39

gauzetan 15

359Gazi

gazia 36

360Gazna

gazna 47

361Gazte

gazte 4, 7, 14, 19

gaztea 5, 39

gaztia 26

gaztiak 46

362Gaztetasun

gaztetasuna 43

363Gazti(g)atu

gaztia 15, 33, 35, 42, 43

gaztiatu 15, 31, 33, 35, 38, 42

gaztiatzeko 29, 48

gaztiatzen 18, 33, 38

gaztiatziaz 3

gaztigatu 17

gaztigatzeagatik 25

gaztigatzeko 10

gaztigatzen 3, 6, 17, 27, 46

gaztija 20

gaztijatzeko 2

gaztijatzen 20

364Gaztigu

gaztigu 10

gaztiguaren 10

365Gehiago

gehiago 15, 21, 29, 36, 43

gehijago 17, 34

geiago 39

gihiago 49

gihiagoren 49

366Gelditu

gelditu 17, 22, 47

gelditzen 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

367Gerla

gerla 5, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 27, 47

gerlaren 36

368Gero

gero 6, 7, 11, 12, 27, 34, 44, 46, 49

geroz 24

geroztik 6, 17, 40, 49

geroztit 20

369Gerori

gerorrek 11, 12

370Gerthatu

gerthatuko 25

371Gibel

gibelat 30

372Gibelatu

gibelatu 21

gibelatzen 49

373Gidatu

gida 7

374Gisa

gisa 19

375Gizon

gizon 4, 7, 10, 26, 39, 40

gizona 2

gizonek 31, 38

gizonekin 39

376Gloria

glorian 43

gloriarentzat 24

377Goan

gan 2, 20, 49

ganki 33

gatian 49

goan 7, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 28

goana 14

goanak 36

goanat 32

goateko 32

goaten 47

guan 26

guana 10

378Goardatu

goardatuko 25

guardatzeaz 11, 12

379Goardia

goardia 25

guardia 47

380Gobernatu

goberna 1, 4

381Gogo

gogo 6

gogotit 20

382Goleta

goleta 47

goletan 36

koletan 47

383Gomendatu

gomenda 20, 26

gomendatu 24

gomendatzen 13, 15, 20, 29, 34

384Gomendio

gomendijo 34

385Gorain(t)zi

goraintzi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49

goraintziak 33

goraintzijak 20, 46

goraintzik 47

gorantzi 2, 21, 44

gorantzijak 2

386Gorri

gorrija 2, 34

gorrijak 2

387Gortu

gortzen 47

388Gosta

gosta 20

389Grazia

grazia 6, 7, 11, 12, 16, 27, 38, 43

grazija 34

grazijarekin 34

390Gu

gu 6, 19, 25, 44, 49

guk 6, 11, 12, 14, 16, 17, 24, 27, 33, 36, 38, 39

gureganik 49

guretzat 20, 49

guri 3, 6, 33, 45

391Gure

gure 4, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 49

gurea 48

guriaz 49

392Gusama

gusama 2

393Guti

guti 17, 26, 47

gutiago 6

gutienetik 49

394Guzi, Guzti

giziek 8

guzia 15, 24, 28, 31, 33, 35, 44, 49

guziak 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 24, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 49

guzian 40

guziarekin 6, 14, 15, 22, 26, 47

guziaren 20, 25, 42

guziari 7, 33

guziaz 5, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 28, 30, 38, 40, 49

guziek 5, 6, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 48

guziekin 41

guzien 3, 6, 15, 48, 49

guzieri 33

guzietan 20, 38, 39, 49

guziez 30, 47, 49

guzija 9, 20

guzijak 1, 20, 34

guzijan 20

guzijarekin 46

guzijaren 34

guzijaz 9, 34, 46

guzijek 9, 20, 34

guzijetan 20

guziz 40

guzti 29

guztiak 36

guztiarekin 36

guztiaz 36

guztiek 29

H

395Habitatu

habitatzen 6

396Hagitz

agitz 27

hagitz 28

hagiz 22

397Hagorandu

hagorandu 6

hagorandua 6

hagorandurik 43

398Hain

hain 6

haiñ 49

399Hainbertze

hainbertze 19

400Hala

hala 1, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

halako 45

halakoa 20

halakoari 34

401Halaber

halaber 9, 13, 15, 17, 28, 33, 38, 41

402Halere

halere 14, 49

halerik 43

403Hamabi

amabijan 3

amabikan 4

hamabi 36

404Hamabortz

hamabortz 20

405Hamairu

hamairu 26

406Hamalau

hamalau 33

407Hamar

hamar 6, 8

408Hamasei

hamaseian 11, 12

409Han

han 2, 27

handik 7

handikako 10

410Hanbat

hanbat 6, 20, 39

411Handi

handi 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 28, 29, 42, 43, 47, 49

handia 7, 19, 29, 36, 37

handiago 49

handiak 6, 29

handian 7, 28, 38

handiarekin 44, 47, 49

handiaren 35

handiaz 26

handiena 15

handienak 6

handija 20

handijak 20, 34

handirekin 30

handitan 26

412Handizki

handizki 38, 39

413Hanitz

anitz 31

ainitz 39

hainitz 3, 11, 12, 24, 29, 46

haiñitz 49

hanitz 20, 29, 31, 38, 43, 45

hanitzetan 29

414Harat

harat 2, 49

415Harbi

harbi 27

416Harde

hardearekin 38

417Haren

haren 2, 9, 15, 17, 20, 21, 24, 33, 36, 38, 43, 45, 46, 49

418Harenbertze

harenbertze 49

419Hargatik

hargatik 6, 21, 44, 49

420Hari

hari 36

421Harilko

harilko 36

422Haritu

hari 26, 30, 35, 36, 40, 43, 49

hariturik 36

423Harotz

harotzarekin 36

424Harren I junt.

arren 7, 26

harren 49

425Harren II interj.

arren 26, 41

harren 22

426Harri

harriaz 30

427Hartiki

hartikitzerat 49

428Hartu

arturik 4

artzen 1

har 20, 46

hartu 6, 7, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 31, 34, 37, 47

hartua 14

hartuak 27

hartubak 38, 44

hartuko 9, 46

harturik 14, 20, 40, 47, 49

hartzeko 25, 49

hartzekoaz 33

hartzen 6, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 36, 44, 48

429Hasi

hasi 14, 27, 29

hasiak 29, 36

hastean 44

430Hau

hau 2, 5, 6, 17, 22, 23, 24, 25, 38, 43, 47, 49

hunaz 49

hunek 11, 12, 38, 41

hunekin 15

hunen 3, 5, 6, 16, 20, 24

hunetako 13

huntan 2, 7, 20, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43

huntarat 8, 16, 39

huntarik 24, 47

huntaz 23, 49

431Hauk

auk 4

hauk 2, 8, 15, 28, 31, 33, 34, 41, 45, 49

haukietan 37

hautako 33

hautaz 49

432Haur

aurra 3

habraren 20

haur 20, 21, 38, 39, 44, 46, 47

haurra 6, 37, 38, 39

haurrak 15

haurre 49

haurrek 33

haurrekin 8

433Haurride

haurride 16, 24

haurridek 19, 32

434Hautatu

hautatu 31

435Hautsi

hausteko 40

436Hauzi

hauziaren 49

hauzitan 26

437Hauzo

auzo 15, 38

hauzo 6, 13, 19, 31

hauzukuak 2

438Hazi

hazteko 49

hazten 49

439Heben ikus Hemen

440Hedatu

hedatu 34

hedatzeaz 17

441Hek

hek 20, 38

hekien 6

hekin 7, 49

hetaz 8, 24

442Heldu

heldu 1, 14, 22, 25, 33, 40, 43, 44, 49

443Hemen

emendik 2

hebengo 48

hemen 14, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 44, 47, 49

hemendik 6, 11, 12, 33, 49

hemengo 10, 15, 33, 40

hementxe 20

444Hemeretzi

hemeretzi 24

445Hemezortzi

hemezortzi 7, 36, 49

446Herabe

herabe 6

447Herenegun

herenegun 36

448Heriotze

heriotzeaz 7

449Herri

herri 39

herrian 36

herriko 27

450Hi

hi 20

hik 20

hireganik 20

hiri 20

451Hil

hil 5, 14, 20, 27, 40, 44

hilen 6

hiltzea 40

hiltzerat 15

Hilabete

hilabete 40

hilabetentzat 44

ilabete 33

ilabetean 44

ilabeteren 20, 33

ilhabete 27

illabete 26

illabetetako 49

452Hiratu

hiratzen 35

453Hire

454hire 20

455Hiru(r)garren

hirugarren 10

hirurgarren 24

hirurgarrena 22

456Hirur

hirur 6, 14, 20, 23, 24, 29, 38, 44, 48

hirurean 5

457Hirurogoi

hirurogoi 39

458Hitz

hitz 49

hitzez 40

hitzik 15

459Hobe

hobe 3, 33

hoberena 39

hobian 38

Hobeki

hobeki 49

hobekiena 15, 44

hobekijena 9

obeki 2

obekijena 1

460Hogoi

hogoi 1, 14, 19, 20, 38, 49

461Hona(t)

hona 2

honat 29

hunat 10, 17, 22, 23, 41, 43

unat 32

462Hor

hor 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 25, 32, 33, 36, 38, 39, 46, 49

horko 10, 15, 25, 29, 44

hortik 11, 12, 17, 21, 30, 36, 41

Hori

hori 7, 20, 23, 28, 33, 46

horre 2

horrek 15, 41, 49

horrekin 26, 33

horren 6, 25, 29, 33, 39, 49

horrenganat 2

horrenganik 9

hortako 20

hortan 20, 21, 26, 39

hortarakotz 11, 12, 39, 47

ortarik 9

463Horiek

horiek 15, 39, 45, 49

horien 33

horietaz 15, 33

464Horradura

horradura 34

465Horra(t)

horra 2, 11, 12

horrat 2, 37, 38

horraz 40

466Hor(re)la

horla 15, 20

467Hots

hotsik 27

468Hula

hula 43

469Hume ikus Ume

470Humil

humila 5

humilla 39, 49

471Huna(t) ikus Hona(t)

472Hunela

hunelako 43

473Hur

hurat 33

474Hura

harekin 20, 24, 40, 49

harenganik 49

hari 7, 49

hark 6, 20, 29

hartan 10, 29, 31, 33, 38, 43

hura 6, 7, 20, 21, 29, 33, 37, 40, 43, 49

huraz 33

475Hurbil

hurbil 6

476Hurren

hurren 6, 20, 44

hurrenekoan 23

477Huts

hutsik 15

hutza 27

I

478Ibili

ibili 40

ibiri 6

479Ideki

idekiak 49

idekirik 49

480Idia

idia 49

481Idor

idor 49

482Iduki

iduk 37

iduki 45

idukitziaz 17

483Iduri

iduri 2

idurian 33

484Iduriki ikus Iguriki

iduritzen 9, 37

485Igande

igandian 6

486Igorri ikus Egorri

487Iguriki

idurikitzen 2, 46

igurikirik 26

488Ihardetsi

ihardets 45

489Ikhasi

ikasirik 49

ikhasterat 24

490Ik(h)usi

hikustea 39

ikhusiko 29, 33

ikhusteko 5, 29

ikus 26, 34

ikusi 2, 6, 15, 20, 26, 27, 35, 44, 48

ikusia 43

ikusiko 43

ikusirik 20

ikustea 11, 12, 16, 20

ikusteko 6, 9, 11, 12, 28, 38, 41, 42, 43, 45, 49

ikustekoa 6

ikustekuaz 34

ikusten 49

ikusterat 44

ikustiaz 6

491Ikusmin

ikusminak 45

492Ilkhi

ilkhitzerat 41

493Iloba

hilloba 39

iloba 25, 30

ilobari 33

494Informatu

informatu 38

495Inguru

inguruan 40

496Inobres

inobres 44

497Inportant

inportant 49

inportantago 49

498Inprimatu

inprimatuak 49

499Intentzione

intentzionetara 49

500Irabazi

irabaz 49

irabazi 27

irabazia 16

irabazteko 29, 49

501Iragan

iraganaren 39

502Irriskatu

hirriskatu 49

hirriskatuz 49

irriska 1, 16

irriskatu 44

503Irrisku

arriskuren 19

errisku 43

irrisku 16, 24, 43

504Iskribatu ikus Eskribatu

505Ispiratu

ispira 20

506Ispirazione

ispirazione 43

507Istilero

istileroan 36

508Isuri

isuri 27

509Itsaso

itsasoan 38, 40

itsasorat 38

510Izan

hizan 39

hizaren 39

hizatu 39

izaitea 9, 13

izaitia 15

izan 5, 6, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 49

izanak 15

izanen 2, 8, 10, 20, 25, 45

izañen 8

izanik 33

izaren 15, 29, 33, 49

izatea 8, 29, 36, 45

izatekotz 29

izatekoz 38

izaten 20

izatiaz 3, 17

izatu 6, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 49

511Izate

izate 17

512Izeba

izaba 31

izeba 6, 14, 17

izebek 22

513Izen

izenik 33

514Izpiritual

izpirituala 49

J

515Jainko

516jainko 7, 34, 35

517jainkoa 32, 41, 49

518jainkoak 6, 11, 12, 16, 24, 27, 29, 31, 43, 45, 49

519jainkoari 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49

520jainkoaz 20, 45

521jainkuabain 34

522jainkuaren 34

523jainkuari 34

524jainkuaz 34

525jankoa 46

526jankoak 46

527jankoari 46

528jenkoa 26

529jenkoak 20, 26

530jenkoaren 20

531jenkoari 1, 20, 26

532jinkoak 5, 15, 38

533jinkoari 15

534Jakin

jakin 6, 20, 24

jakinen 20

jakinez 15

jakiteaz 11, 12

jakiten 2, 24

535Jarraiki

jarraikitzea 29

536Jasan

jasanen 7

537Jaun

jaun 9, 33, 40

jauna 30, 38, 44

jaunak 7

jaunarekin 18, 20, 46

jaunaren 15

538Jende

jende 25, 33

jendea 10

jendek 40

539Jeneralean

jeneralean 42

540Jo

jo 4

541joite 10

542Joan ikus Goan

joan 11, 12, 40

543Jostal

jostal 36

544Jujamendu

jujamendu 40

545Jujatu

jujatuko 30

546Justu

justu 17, 49

justuba 20

justuban 33

K

547Kalitate

kalitatean 7

548Kalupa

kalupa 17

549Kandela

kandela 6

kandelaz 31

550Kanonier

kanonier 47

551Kanpaina

kanpainan 10

552Kanpo

kanpoan 33

553Kapable

kapable 6

554Kapitain

kapitaiña 26

555Kapote

kapote 34

kopotiak 34

556Kart

kart 38

557Kausa

kausa 23, 25

558Kausatu

kausatu 36, 45

559Kausitu

kausi 26, 37

kausitzen 2, 9, 11, 12, 19, 22, 29, 49

kausitzia 38

560Kintal

kintal 29, 49

561Kitatu

kitatu 26

562Koinata

koinata 36

koinatak 22

koinatek 5

koiñatek 9

koñatak 44

kuñatak 44

563Koleta ikus Goleta

564Kolpatu

kolpatzea 40

565Komeni Izan

komeni 15, 43

konbeni 16, 24, 29

566Komentu

komentuban 20

567Komo(d)itate

komoditate 23, 38

komoditatean 8, 25, 43

komoditateaz 21

komoitate 49

komoitatean 22, 36

komoitatian 3, 4, 49

568Konbeni ikus Komeni

569Kondatu

kondatzen 20

570Kondenatu

kondenatua 40, 49

kondenatuak 49

kondenaturik 40

571Konduita

konduita 45

572Konfesatu

konfesaturik 40

573Konpainia

konpainiarekin 33

konpainijan 17

konpania 13, 15, 39

konpaniarekin 35, 42, 43

konpaniatik 4, 38

574Konplimendu

konplimenduak 39

575Konplitu

konpli 15, 43

576Konpreniarazi

konpreniarazi 6

konprendiarazten 49

577Konprenitu

konpreni 6

konprenitu 6

konprenitzen 49

578Konsellu

konsellurik 43

konselubak 2

579Konserbatu

konserbatua 30

580Konserbazione

konserbazioniaren 49

581Konsiderazione

konsiderazionerekin 39

582Konsolatu

konsolatua 45

583Konstriktur

konstrikturaren 29

584Kontent

kontent 49

585Kontiñuatu

kontiñuatzia 9

586Kontra

kontra 2, 49

587Kontrario

kontrarioa 39

588Kon(t)solazione

konsolazione 49

konsolazionez 49

kontsolazijone 34

589Kontu

kontu 2, 17, 33, 49

kontua 26

kontuan 26

kontuko 29

konturik 49

590Kortsu

khortsurat 44

korsua 36

korsuan 36

korsuban 16, 33, 48

korsuko 30

korsurat 1, 2, 32, 33, 36, 38

kortsuan 10, 27

kortsura 20

kortsurat 10, 14, 46

kortsutara 14

591Kortsulari

kortsularirik 10

592Kor(t)suzale

korsuzale 33, 36

korsuzaleak 29

korsuzalek 48

593Kosta

kostara 20

594Kristo

kristoa 47

595Kuraie

kuraie 15, 20, 49

kuraije 46

596Kusina

kusina 6, 8, 17, 20

kusiña 34

kusinak 31

kusinek 22

597Kutsatu

kutsaturik 20

598Kutxa

kutxa 38

kutxan 20

L

599Labur

labur 49

600Laburzki

laburzki 34

601Lagun

lagunekin 20

602Lagundu

lagun 7

lagundu 7, 30

lagunduko 29

laguntzen 49

laguntzera 20

603Landan

landan 15, 20, 49

604Lanjita

lanjitak 26

605Larogoi

larogoi 20

606Laster

laster 2, 20, 41, 45, 49

lasterrena 17, 29, 32

607Laudatu

laudatzen 26

608Lau(r)

lau 2, 8, 19, 29, 33

laur 23

609Laurden

laurden 20

laurdeneko 49

610Lehen

lehen 8, 24, 33, 44

lehenago 29

lehenagoko 26

lehenean 10

leheneko 49

lehenik 20, 44, 49

611Lehenbailehen

lehenbailehen 23, 39, 46

lehenbalehen 17

612Lehenbizi

lehenbizi 34

lehenbiziko 3, 4, 6, 8, 22, 25, 31, 36, 43, 49

lehenbizkoa 44

613Lehertu

lehertu 40

614Leial

leiala 42

615Leiho

leiho 40

616Leihor

leihorrean 40

617Lekhu

lekhu 16, 41

lekhurat 34

618Lekoa

lekoatan 20

619Lerro

lerro 1, 2, 3, 4, 8, 14, 28, 33, 34, 35, 37, 41, 45, 46

lerroren 6, 10, 15, 22, 29, 36, 44, 48

620Letra

letra 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 44, 46, 47, 49

letrak 6, 20, 38

letran 23, 24, 44

letraren 6, 27

letrarik 14, 18, 25, 38, 40, 47

letraz 41

letrek 49

letren 47

letretan 49

621Letra de Xanje,

622Letra Xanja

letra da sanddeko 33

letra da sandden 33

letra de change 21, 49

letra de change-az 21

letra de xanja 37

letra de xanjaren 37

letra de xanjea 32

letra sandderik 33

letra sanjak 38

letra sanjarekin 5

letra sanjia 38

letra xaniak 44

letra xanja 10, 19, 25

letra xanjarik 25

letra xanjaz 10

letra xanjia 9

623Libera

libera 1, 7, 18, 20, 24, 26, 33, 36, 38, 39, 44, 47, 49

liberako 5, 19, 23, 49

liberakoa 24

liberaren 49

liberarik 49

liberekin 49

624Libertad(e), Libertate

libertad 44

libertade 15

libertate 6, 10, 17, 22, 29, 36, 48

625Libertizione

libertizionian 6

626Libratu

libraturik 41

627Libro

libro 40

628Liburu

liburuan 26

629Lotinent

lotinent 33

630Luis

luis 9

631Lukhainka

lukainka 47

lukhainka 14, 22

632Lur

lur 40

633Luze

luze 24, 26

luzeago 33

M

634Maistru ikus Master

maistruarekin 49

mastru 33

masturubaentzat 17

635Maite

maite 22, 31, 46

maitea 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48

maiteak 20

maitearekin 23

maiteek 28

maite-maitea 20

maite-maitiak 6

maitia 3, 4, 6, 15, 33, 34, 37, 38, 41, 47, 49

maitiak 47

maitiarekin 47

maitiaren 38

maitija 2

mait-maitea 20

636Maite Izan

maite 6

637Makailau ikus Bakailu

638Malobra

malobran 40

639Malur

malur 49

640Mandatari

mandataria 21

641Mando

mando 19

642Manera

manerak 45

643Manta

manta 27

644Mantalina

mantalina 20

645Marinel

marinel 6

marinelak 27

646Maripolisa

maripolisa 29

647Marka

marka 34

648Mark(h)atu

marka 23, 47

markatu 7, 19, 20, 38, 47

markatzeko 5, 14, 16, 22, 28, 34, 45, 46, 47

markatzen 5, 9, 11, 12, 15, 38, 47

markatzerat 2

markatzezo 24

markhatzen 49

markhatzia 49

649Marra

marra 29

650Marraska

marraskaz 20

651Martxant

martxantean 44

652Martxo

marsoaen 17

marsoaren 36

martxoanen 20

martxoaren 6, 10, 14, 15, 22, 23, 25, 28, 34, 38, 45, 46

martzoaren 44

653Marxandiza

marxandizak 49

marxandizek 49

marxandizetarik 49

654Master ikus Maistru

masetereari 20

655Matanta

matanta 28, 34

matantak 20

656Mazapan

mazapanak 20

657Medio

medio 40

658Mehe

mehiak 38

659Melatu

melaturik 40

660Memorio

memorio 49

661Mentura

mentura 21

662Merezi Izan

merezi 45

merisi 2

663Meza

meza 49

mezak 5, 31

664Mila

mila 5, 7, 15, 20, 27, 38, 47, 48

mila-mila 6, 20

milia 47

milla 9, 13, 18, 19, 21, 23, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 44, 48, 49

665Milafrankar

milafrankarraganik 49

666Min

minik 43

667Mintzatu

mintzatu 20

mintzatzera 20

668Mirakulu

mirakulurik 20

669Miserable

miserable 2, 38

miserablia 15

670Miseria

miseria 15, 24

miseriaren 24

miserietarik 44

miserija 20

671Miserikordia

miserikordia 20

672Moien

moienik 39

moijan 17

moijana 17

673Molde

molde 49

molderik 49

674Moment

moment 37

675Monsieur

676monsieur 7, 11, 12, 23, 25, 26, 32, 33, 36

677mr 9, 27, 39, 49

678Montatu ikus Muntatu

679Mortifikatu

mortifikatuba 34

680Mundu

mundu 24, 47

munduan 26, 49

munduko 6

mundutik 45

681Munta Izan

munta 26

682Muntatu

montatzen 8

muntatuko 29

N

683Nafar

nafar 29, 38, 49

684Nahi

nahi 7, 10, 20, 21, 23, 30, 31, 36, 38, 42, 43, 44, 47, 49

nahiago 6

nahiak 15

nahija 34

nahiz 6, 15, 25, 30, 44, 48

nai 2, 35

685Nahigabe

nahigabe 7

686Nahiz

nahiz 30

687Nausi

nausia 49

688Negozio

negoziorik 36

689Negu

neguko 22

690Nere

nere 5, 7, 8, 9, 14, 22, 23, 29, 37, 47

691Neroni

neronek 29

neroni 20

nerorrek 49

692Neskato

neskato 15, 38, 46

693Neskatxa

neskatxak 46

694Neure

neure 11, 12, 13, 14, 30, 33, 40, 41

695Nezesitate

nezesitateak 8

696Ni

ni 7, 8, 16, 20, 23, 24, 33, 36, 38, 43

nik 6, 7, 20, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 44, 49

niri 7, 20

nitaz 7, 20, 26

697Nihola Ere

nihola ere 16

niholare 24

niholere 44

niolere 4

698Nihon

nihorat 11, 12

niondik 33

699Nihor

nihor 22

nihork 23, 25, 31, 43

700Nire

nire 43

701Nobleki

noblekijago 34

702Noiz

noiz 8

703Nola

nola 3, 6, 8, 9, 10, 15, 20, 24, 33, 37, 38, 45, 47, 49

nolha 41

704Non

non 2, 6, 9, 20, 26, 32, 47, 49

705Nor

norenganat 25

nori 33

nortaz 25

706Norat

norat 14

707Norbait

norbaitek 40

O

708Obedient

obedienta 5, 39, 40

709Obeditu

obeditzeko 11

obeditzezo 12

710Obligatu

obligatzen 8

711Obligazione

obligazijonen 46

obligazionea 11, 12

obligazionia 49

obligazioniak 49

712Ofentsatu

ofentsatuak 28

713Ofizio

ofizioan 14, 36

ofizioaren 24

714Ofrejitu

ofreji 15

715Ogi

ogia 36, 49

716Ohi

ohiaren 40

717Ohore

ohore 11, 12, 16, 24

718Oihal

oihal 20

719O(i)nez

onez 20

720Ok(h)asione

okasione 2, 31, 35, 42, 43

okasionetan 26

okasionia 41

okhasione 38

okhasioniaz 37

721Olha

olhako 22

722Omen

homen 3

omen 2, 20, 38, 49

723On

on 6, 9, 15, 16, 19, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 39, 40, 43, 45, 47, 49

ona 7, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 31, 35, 43, 47

onak 3, 4, 23, 25, 29, 30, 49

onaren 46, 49

onaz 37

onean 27

oneko 39

onen 10, 11, 12, 13, 40

onetan 46

onez 15, 29, 36, 38, 39, 44

onik 49

724Ondo

ondoan 7, 19, 24, 33, 41

ondoban 44

ondoko 33

725Ondorio

ondorio 41

726Ongi

hungi 2, 43

ongi 7, 23, 39, 40

ungi 3, 5, 6, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 47, 48, 49

unki 1

727Ontasun

ontasun 6

ontasuna 16, 27, 30

ontasunaz 17

ontasunik 49

728Orai

horai 43

oai 38

orai 3, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 44, 47, 49

oraino 14, 24, 25, 27, 36, 39, 40

729Oraino

oraiño 49

orano 20

730Orde

orde 27

731Ordena

ordena 49

ordenaz 49

732Ordenatu

ordenatu 49

733Ordu

orduban 20

orduko 46

734Oren

oren 20, 40

735Orhoit Izan

orhoit 7, 34

oroit 20, 26

736Orhoitu

orhoituba 34

oroitu 2

oroitzea 45

737Orhoitzapen

orhoitzapentzat 11, 12

738Orobat

orobat 11, 12, 17, 24, 40, 44, 49

739Osaba

osaba 6, 20, 23, 25, 28, 34, 36, 46

osabaren 36

osabari 23

osabaz 3, 4

740Osasun(a)

osasun 16, 24, 27, 32, 34, 46

osasuna 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49

osasunan 37

osasunarekin 48

osasunaren 8, 13, 15, 23, 25, 28, 29, 33, 45, 46, 47, 49

osasunarentzat 32

osasunaz 11, 12

741Othe

othe 15

742Othoi

hothoi 43

othoi 15, 26, 33, 44, 45

otoi 13, 17, 47

743Othoitz

othoitz 7, 11, 12, 23, 33, 37

othoitzean 11, 12

othoitzian 26

otoitza 20

744Othoiztu

othoizten 8, 11, 12, 16, 25, 26, 28, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49

othoiztuko 41

otoizten 3, 4, 17, 20, 32

otoiztuko 32

745Otsail

otsailaren 5, 6, 7

otsaillaren 8, 9

otsalaren 4

otsalen 3

P

746Pagamendu

pagamendu 20

747Pagatu

paga 15, 20, 38, 47

pagatu 21

pagatua 5, 25

pagatuak 25

pagatuba 21

pagatubez 15

pagatuko 7, 20

pagatzeko 9, 20, 49

pagatzekoa 46

pagatzekotan 20

pagatzen 27, 33

pakatzen 20

748Paka

paka 38

749Pare

pare 11, 12, 20, 28, 32, 38, 47, 49

pareren 49

750Parruka

parruka 20

751Partalier

partalier 37

752Parte

bartetit 20

partetik 13, 29, 30, 43

partez 3, 25, 28, 29, 35, 47, 48

753Partiada

partijadako 46

754Partikularrean

partikularrean 7, 25

755Partikularzki

partikularki 10, 23, 29, 38

partikularzki 6

756Partitu

parti 47

partitu 6, 20, 38, 43, 47

partitua 21

partitzeko 33

partitzera 32

partitzerat 38, 41

757Pasaia

pasaiarik 22

758Pasatu

pasa 23

pasatu 14, 20, 43

pasaturik 20

pasatzea 39

pasatzeko 16

pasatzen 17

pasatzera 10

pasatzerat 16, 22

759Paste

pastea 27

760Pastilla

pastillako 27

761Patroin

patroiña 49

762Pazientzia

pazientzia 25

763Pena

pena 15, 20, 31, 37, 45, 47

penarik 15

penetan 47

764Penatu

penatubak 3

765Pentsatu

pentsa 26, 47

pentsatu 39

766Perfet

parfeit 9

perfek 2

perfekta 49

perfet 7, 23, 26, 46

perfeta 28

puerfet 36

767Perfezionatu

perfezijonatuba 29

768Perla

perla 49

769Permetitu

permeti 49

permetitu 49

permetitzen 49

premetitzen 15

770Pertsekutatu

pertsekutatuba 20

771Per(t)sekuzione

persekuzioneak 26

772Peza

peza 29, 40

pezatit 20

pezetako 1, 33

773Pietate

pietate 26

774Pikatu

pikatzerat 49

775Pilala

pilala 20

776Piska

piska 49

pixka 26

777Plan

planarekin 29

planaren 29

778Plaza

plazan 29

779Plazatu

plaza 24

plazatua 24

780Plazer

palazer 47

plazer 6, 11, 12, 15, 19, 20, 30, 40, 49

781Plenitu

plenitu 29

782Pobre

pobrea 34

783Pontu

pontutik 11, 12

784Porrokatu

porrokaturik 30

785Portu

portu 20

786Posible

posible 4, 10, 16, 20, 24, 44, 49

787Prekozione

prekozijoneak 9

prekozioniak 47

788Premetitu ikus Permetitu

789Premu

premua 32, 40

premuba 15

premubarekin 20

790Presa

presa 38, 48

presan 14

791Presatu

presatua 21

presatzen 36

792Present

presentak 36

793Presentean

presentean 11, 12, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 42, 43

presentian 15, 38, 39, 44, 49

794Presenteko

persenteko 17

presenteko 6, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 49

presentekoa 26

presentekoak 26

presentekoan 37

795Presentzia

presentziaz 49

796Preso

preso 40

797Prest

prest 33

798Prestatu

prestatu 7

prestatzen 26

799Prestu

prestu 26

800Presuna

pesunan 20

presune 20

801Pretenitu

pretenitzen 7

802Prezatu ad.

preza 49

803Preziatu izond.

preziatu 49

804Primo

primoa 7

805Prodigalitate

prodigalitate 49

806Progoitxatu

progoitxatu 8, 49

807Prometatu

prometatu 31

808Prudentzia

prudentziaz 15

809Purgatu

purgatzen 20

810Puska

puska 22

811Putiko

putiko 32

S

812Safla

saflentzat 20

813Saheski

saheski 49

814Salbamendu

salbamendua 49

salbamenduarentzat 24

salbamenduaz 7, 39

815Salbatu

salba 31

salbatzea 20

salbatzeko 20

816Salborik

salbori 46

salborik 16, 25, 37

817Saldu

saldu 49

saltzeko 49

818Saltsa

saltsa 7

819Salutatu

salutatzen 8, 9, 13, 15, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 46

820Samur

samur 35, 43

samurra 32

samurrak 21

samurrez 11, 12

821Samurtasun

samurtasun 11, 12

samurtasunez 24

822Sangrin ikus Xa(n)grin

823Sangrinatu ikus Xa(n)grinatu

824Sapela

sapela 20

825Saratar

saratar 47

saratarrek 27

826Sarpa

sarpan 20

827Sarthu

sarthurik 7

sartu 20

sastuba 20

828Sasoin

sasoina 30

829Satifatu

sathifatzeko 34

satifatu 6, 43, 49

satifatzen 49

satisfaktua 8

satisfatuba 41

satisfatzerat 41

830Satifazione

sathifazijone 34

satifationekoa 29

satifazione 4, 49

satifazionea 6

satifazioniaz 49

831Satisfatu ikus Satifatu

832Segitu

segituak 49

segitzeko 49

833Segur

segur 16, 23, 40, 49

834Seguratu

seguratu 49

seguratuak 49

seguraturik 24, 49

seguratzen 5, 49

835Segurki

segurki 21, 34, 43

836Sei

sei 1, 23, 27

seiean 20

837Seigarren

seigarren 11, 12

838Seindu

seinduba 34

seindubak 34

sendubek 20

839Sekulakotz

sekulakotz 40

840Sekulan

sekulan 20, 49

841Seme

seme 2, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48

semea 5, 13, 16, 24, 27, 36

semeak 29, 36, 43

semearekin 11, 12, 24, 27, 28

semeari 6, 7, 22, 25, 33, 38, 48

semia 15

semiak 38

semiarekin 29, 34

semiari 49

semijarentzat 20

842Senale

senalearekin 33

senalle 13

843Senar

senar 9

senarra 48

844Sendarazi

sendarazi 20

845Sendatu

sendatzekoa 20

846Sentimendu

sentimendu 11, 12

847Sentitu

sentitzen 47

848Serios

serios 33

849Serora

seroraren 40

850Sinarazi

sinarazten 49

sinatu

sinatu 9, 10, 25

sinatuko 9

851Sinetsi

sinetsi 6

852Sobra

sobra 33

853Sofritu

sofritu 45

sofritzen 15

854Sokolot ikus Xokolat

Sokorri

sokorriaren 49

855Solament(e)

solament 18

solamente 3

856Soldado

soldadoak 27

857Sortu

sortu 44

858Sos

sos 7, 26, 33, 49

sosak 26

sosekin 20

sosen 7

859Sujet

sujeta 40

860Sukhar

sukhar 26

861Suma

suma 33

862Sumizione

sumizijonekogo 17

863Suprenitu

supreni 15

suprenitua 49

864Suspira

suspirarik 45

865Sustengu

sustengutan 49

T

866Tenporal

tenporala 49

tenporalian 49

867Tertzio

tertzioa 27

868Tiratu

tiratuak 25

869Tiratze

tiratze 33

870Tiro

tiro 33

871Tizana

tizana 26

872Toki

toki 20, 47

873Tonba

tonbarano 20

874Trabailu

trabailu 29

trabailuan 36

trabailuban 36

trabailurat 36

875Tratazale

tratazale 6

876Tresna

tresna 21

tresnekin 49

877Tresor

tresorerat 33

tresorik 6

878Triste

tiristia 17

triste 15, 20

tristeaz 22

tristiak 40

879Truble

trublea 20

880Trufatu

trufatu 15

881Txano

txano 34

U

882Uda

uda 44

udan 40

883Udaldi

udaldia 14

884Ukitu

ukitu 20

885Ume

humeren 39

ume 11, 12, 15

umen 11, 12

886Ungi ikus Ongi

887Unide

unidetan 33

888Untzi

huntzija 2

untzi 1, 10, 20, 29, 36, 49

untzian 27, 38

untzijak 9

untzirik 33, 47

untzitan 44

889Urdaiazpi

urdaiazpi 14, 29, 36, 47, 49

890Urina

urina 27

891Urkatu

urkatzeko 40

892Urrats

urrats 33

urratsa 6

893Urre

urrerik 35

894Urrun

urrun 20

895Urthe

hurte 2

hurtetan 13

urte 6, 20, 32

urtetako 19

urtez 6

urthe 7, 14, 23, 40

urthean 23, 28, 40

urthian 15

urtian 1, 49

896Urtu

urtzen 43

897Urus

urus 10

898Uste

uste 6, 7, 8, 19, 20, 29, 33, 39, 43, 45, 47, 49

ustez 24, 47, 49

899Ustekabe

ustekaberik 17

900Utzi

utz 6, 22

uzteaz 16

uzten 20, 33, 34

X

901Xa(n)grin

sangrin 20

sangriñean 48

xagriñak 26

xagriñian 48

xangrinaz 45

xangrinetan 43

xangrinez 43

xangrinik 45

902Xa(n)grinatu

sangrinatzen 20

xagrinatuak 25

903Xanjatu

xanjatu 23

xanjatubak 46

904Xanje Egortzaille

xanje egortzaille 9

905Xanpartier

xanpartierari 6

906Xanpela

xanpelak 18

xanpeletako 18

907Xantier

xantierean 29

908Xede

xede 49

xedia 41

909Xehetasun

xehetasun 21

xehetasuna 26

xehetasunak 29

xehetasunik 31

zehetasunik 17

910Xiki

xikia 14

911Xoilki

xoilki 5

912Xokolat

sokolotat 20

xokolat 47

913Xume

xume 2, 6, 29, 36

xumeari 27

xumez 7

xumia 38, 49

xumiak 34

xumiari 49

914Xuri

xuri 28

xurija 34

915Xuritu

xurituko 7

916Xutik

xutik 35

917Xuxen ikus Zuzen

Z

918Zahar

zahar 32

zaharra 31

zaharrak 10

zaharrenak 26, 38

919Zahartu

zahartu 32

zahartzea 43

920Zapata

zapata 11, 12, 20, 28, 29, 36, 38, 47, 49

921Zare

zare 35, 39, 49

922Zazpi

zazpi 1, 20, 27

923Zebok (Zeuok)

zebok 6

924Zein

zein 6, 34

zeina 19, 46

zeiña 28, 49

zeinak 19, 29, 41

zeinek 27

zeinetan 11, 12, 15, 22, 24, 33, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47

zeiñetan 8, 9

zeintaz 5

zeña 49

zinetan 15

925Zeinatu

zeinatuba 31

926Zenbait

zeinbait 47

zeinbeit 43

zenbait 7, 21, 26, 27

zenbeit 14, 49

927Zenbat

zenbat 8, 11, 12, 26, 49

zenbatetaraiñokoa 49

928Zer

zer 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47

zerekin 1

zeren 15, 22, 27, 29, 30, 38, 47, 49

zergatik 6, 21, 33, 37, 49

zergatit 20

929Zerbait

zerbait 2, 3, 4, 11, 12, 24, 27, 29, 36, 39, 48

zerbaitekin 8

zerbaiten 29, 48

zerbaitez 26

zerbeit 1, 43, 44, 49

zerbeitez 33

930Zerbitzari

zerbitzari 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49

931Zerbitzu

zerbitzuan 14, 27, 32

zerbitzutik 1

932Zerori

zegorrek 33

zeronek, 49

zerori 20, 29

zerorri 16

zerrorek 24

933Zeru

zeruko 15

934Zilar

zilarrik 35

935Zin

zin-zinez 39

936Ziriku

zirikubarekin 20

937Zola

zolak 49

zoletarik 49

938Zor

zor 20, 49

zorrak 26

zorren 27

939Zorigaitz

zorigaitzez 39

940Zortzi

zortzi 10, 15, 20

941Zortzigarren

zortzigarren 44

942Zu

zu 2, 6, 15, 29, 33, 35, 40, 44, 48, 49

943Zuek

zubei 47

zubek 3, 47

zuben 29

zuei 6, 23

zuek 6, 23

zuekin 23

944Zuen

zuben 3, 16, 34, 47

zubena 13

zubenak 21

zuen 6, 23

zuenak 6

zuenik 6

945Zuhor

zuhor 15

946Zuhur

zuhur 3

947Zuhurki

zuhurki 4

948Zu

zuk 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 41, 42, 44, 45, 47, 49

zure 29

zureganik 2, 18, 49

zuretzat 38, 47

zuri 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

zutaz 7, 39

zutazko 39, 45

949Zur

zurat 49

950Zure

zure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

zurea 8, 14, 22, 28, 35, 36, 42, 43, 44

zureak 29

zuria 1, 9, 15, 34, 37, 38, 45, 46, 47, 49

951Zuzen

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Manuel Padilla-Moyano et Charles Videgain, « Hiztegia »Lapurdum, Numéro spécial 2 | 2015, 163-187.

Référence électronique

Manuel Padilla-Moyano et Charles Videgain, « Hiztegia »Lapurdum [En ligne], Numéro spécial 2 | 2015, mis en ligne le 25 juillet 2016, consulté le 04 décembre 2021. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/2562 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lapurdum.2562

Haut de page

Auteurs

Manuel Padilla-Moyano

UPV/EHU & IKER UMR5478
manuel.padilla@iker.cnrs.fr

Articles du même auteur

Charles Videgain

UPPA & IKER UMR5478
charles.videgain@univ-pau.fr

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Padilla Moyano M. | Videgain C. | IKER

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search