Skip to navigation – Site map

HomeNumérosNuméro spécial 22. AtalaIzendegia

2. Atala

Izendegia

Manuel Padilla-Moyano and Charles Videgain
p. 195-201

Index terms

Subject index:

linguistique

Mots-clés :

dialecte, labourdin, onomastique

Geographical index:

Labourd

Chronological index:

18e siècle
Top of page

Full text

1Atal honek Le Dauphin gutuneriaren datu onomastikoak biltzen ditu. Formak jatorrizko testuan agertzen diren bezala jaso badira, sarreraburuak grafia eguneratuan dira emanak, salbu ezizenen kasuan (Xotil, adibidez). Hiztegian eta adizkitegian ez bezala jokatzearen arrazoina jende izenetan datza: edizioaren aitzin-solasean erran bezala, 1757. urteko izen-deituren egungo grafian emateak ez luke zentzurik. Honi loturik, hastapeneko D-dun deiturak D-gabeko kideekin multzokatu ditugu, beraz Detxeberri zein Etxebrri sarrera berean dira. Bestalde, forma batek funtzio onomastiko bat baino gehiago betetzen duenean sarrera bereiziak proposatu dira: Harburu deitura eta Harburu toponimoa, kasu. Ondoko  laburdurak baliatu ditugu:

deit.  deitura
exo.  exotoponimoa
eziz.  ezizena
hip.  hipokoristikoa
oik.  oikonimoa, etxe izena
p. iz.  ponte izena
top.  toponimoa (zein-nahi)

2Azkenean, beste hizkuntzetako formak —praktikan frantsesezkoak— euskal ordainekin bildu ditugu: Marie Mari sarreraren barnean da, eta Ciboure Ziburu sarreran. Hauek dira letra etzanaz ematen ditugun bakarrak.

3Abustin  p. iz.

Abustinek 46

4Adrien  p. iz.

Adrien 37

5Agerre  top.

Agerreko 6, 48

6Agerreta  deit.

Agerretaren 26

7Agoreta  top.

Agoretara 23

8Ahetz  eziz. (?)

Ahetz 18

9Ahetze  top.

Ahetz 48

Ahetze 40

10Amikola  oik.

Amikola 40

11Andreko  hip.

Andreco 10

12Angeleterra

Angeletarran 20, 37

Angeleterran 43

Anglaterran 27

13Anglet  top.

Angeletakoa 20

14Aprendisdegi  deit.

Aprendisdeguy 43

15Aranzazu  top.

Aranzazura 26

16Argainene  oik.

Argainenekok 22

17Aroki  deit.

Aroqi 17

Aroqiri 17

18Arrangoitze  top.

Arrangoitzen 22

19Arraxola  exo.  

Arraxolakoak 25

Arretxolara 10

20Arrunde  deit.

Arrunde 1

21Azkaine  top.

Ascain 32

Azkainen 8, 36

22Baiona  top.

Baijonako 46

Baijonatik 14

Baionako 29

Baionan 27, 29, 36, 47

Baionarat 20

Baionatik 10, 16, 36, 47

Baionatit 20

Bayonne 26

23Baroinene  oik.

Baroineneko 15

24Barrere  deit.

Barrere 49

25Basterretxe  deit.

Basterreche 41

26Bastidagerre  oik.

Bastidaguerre 30

27Bastres  deit.

Bastres 44

28Beauvassin  deit.

Beauvassin 25

29Begizuribaita  oik.

Begizuribaitako 20

Begizuribaitakoek 20

30Belatz

Belatzen 38

31Belle Ville  deit.

Belle Ville 33

32Beltxaño  eziz.

Beltxaño 27

33Beñat  hip.

Beinat 6

34Bernat  p. iz.

Bernat 6, 17, 34

Bernard 7

35Berrogain  deit.

Berrogain 26

36Betri  p. iz.

Betirekin 14

Betri 10, 24, 47

Betry 33, 48

37Betriene  oik.

Betrieneko 40

38Betriko  hip.

Betriko 36

39Bidart  deit.

Bidart 22

Bidartek 27

40Bidarte  top.

Bidarten 31, 44

41Biskarrondo  deit.

Biscarrondo 3, 4

42Bitor  p. iz.

Bitor 6

43Bizente  p. iz.

Bisentek 20

Bisentet 20

44Bodri  p. iz. (?)

Bodri 38

Bodrirekin 38

Bodriri 38

45Bonaventure  exo.  

Bonnaventure 33

46Borda  deit.

Borda 10

Bordaganik 18

47Bordaxipi  deit.

Bordachipi 46

48Bordele  exo.  

Bordele 6

Bordelen 47

49Borrotra  deit.

Borrotra 40

50Bortairay  deit.

Bortairay 8

51Bourguignon  eziz.

Bourguignon 21

52Brest  exo.

Brestetik 46

53Butunene  oik.

Butuneneko 15

54Canigon  deit.

Qanigonekin 38

Qanigonen 38

55Castillou  deit.

Caztilou 13

Qastillou 15, 38

56Cazenave  deit.

Casanab 49

57Chentic  eziz. (?)

Chentiqa 18

58Clauset  deit.

Clauset 42

59Cristual  p. iz.

Cristuali 49

60Dagerre  deit.

Daguerre 2, 33

Daguerrerekin 33

Daguerreri 49

61Daniel  p. iz.

Danielen 15

62Dantxoxuri  eziz.

Dantxoxurik 41

63Darango  deit.

Darango 42, 43

64Darburu  deit.

Darburu 20

65Dargain  deit.

Dargain 49

Dargainganik 49

66David  p. iz.

David 40

67Desclaus  deit.

Desclaus 35

68Despalda  deit.

Despaldari 33

d'Etxeberri  ikus Etxeberri

69d'Etxeberz  deit.

d'Etchevers 29

70Diharz  deit.

Diharce 32

Diharci 11, 12

Diyarz 9

71Dihitz  deit.

Dihitz 11

d'Ihitz 12

72Diratzabal  deit.

Dyratçabal 31

d'Iturriague  ikus Ithurriaga

73Dominddina  p. iz.

Dominddinak 33

74Domingo  deit.

Domingo 14

75Dominika  p. iz.

Dominika 20

Dominikak 15, 20

Dominique 44

76Domins  p. iz.

Domins 48

Dominxek 15

77Donibane  top.

Donibanen 20, 29, 34, 36, 37, 45, 46

Donibanerat 24, 36

Donibanetik 10

Saint Jean de Luz 41

78Duat  deit.

Duat 31

79Duhalde  deit.

Duhalde 38

80Duke  deit.

Dukeren 33

81Dupui  deit.

Dupui 34

Dupuiri 34

82Durone  oik.

Duronia 30

83Durquiet  deit.

Durquiet 45

84Durruitz  deit.

Durruitz 14

85Eistokene  oik.

Eistokenekoarekin 32

86Elordi  oik.

Elordikok 47

87Erreal  eziz.

Errealekin 3

88Errotaxar  oik.

Errotaxarrekoari 49

89Espania

Espanian 48

Espanijarat 20

90Esteben  p. iz.

Estebe 47

Esteben 5, 41

Estebenek 17

91Estebene  deit.

Estebenekok 6

92Estebeni  p. iz.

Estebeni 46

Estebenik 20, 25

93Estonta  p. iz.

Estonta 45

94Etxart  deit.

Etchart 25

95Etxeberri  deit.

Detçheverri 33

Detcheverrik 33

d'Etcheverry 19, 23, 25

Echeberrikoarekin 22

Etçheberri 24

Etçheberriko 14

Etcheverriari 3

Etcheverry 2, 19, 23

96Etxegarai  deit.

Echegaray 47

97Etxegarai  oik.

Etchegaraiko 6

Etchegaray 36

98Etxegoien

Echegoyen 39

99Etxeto  eziz.

Etcheto 22

Etçheto 26

100Farandiret  deit.

Farandiret 6

101Fagosse deit.

Fagosserekin 32

102Filis  p. iz.

Filisen 28, 29

Pillisen 11, 12

103Frantzia  top.

France 33

Frantzian 19, 29, 38

104Franxa  p. iz.

Francha 49

105Franxisku  p. iz.

Franchiskuk 28

106Fumat  deit.

de Fumat 37

107Gaaxi  hip.

Gaaxik 6

108Gabriel  p. iz.

Gabriel 27

109Gana  p. iz.

Gana 2, 49

Ganabrak 20, 37

110Ganes  hip.

Ganes 2

Ganesen 2

Ganis 20

Ganisek 20

111Ganison  hip.

Ganisonekin 47

112Ganisto  hip.

Ganistok 45

113Garnesei  exo.  

Garnesein 44

114Gaxina  p. iz.

Gachina 6, 36

Gachinak 36

Gacina 3, 4

Gasina 46

115Getaria  top.

Getharian 15, 38

Guethary 18, 33, 35, 42, 43

Guettary 13

116Goana p. iz.

Goana 15, 38

117Goanarene  oik.

Goanareneko 7

118Goanes  hip.

Goanes 17

Guanes 10

119Gourdo  deit.

Gourdo 5

120Goute  deit.

Goute 44

121Graflet  deit.

Grafleti 20

122Granbita  top.

Granbitatik 38

123Grangan  eziz.

Granganek 20

124Grazian  p. iz.

Graçian 44

125Haraneder  deit.

Haraneder 39

126Haranxipi  deit.

Haranchipik 7, 25

Haranchipiri 7

Haranchipy 23

127Harburu  deit.

Harboure 20

128Harburu  top.

Harburuko 5

Harburun 5

129Harismendi  deit.

Harismendik 38, 49

Harismendirekin 33, 38

Harismendy 7

Harismendyganik 49

130Harispe  oik.

Harispekoarekin 47

131Hauste(g)i  oik.

Hausteiko 6

132Haxarene  oik.

Hachareneko 38

Hacharrenekok 13

Haxarreneko 15

133Hayet  deit.

Hayete 49

134Hendaia  top.

Endaian 4

Endan 3

Henday 2

Hendaian 9

135Heuty  deit.

Heuty 34

136Hiraburu  deit.

Hiraburu 9

137Hiriart  deit.

Hiriart 11, 12, 36

Hiriartekin 47

Hiriartenaz 15

138Hiribarren  deit.

Hiribarren 8, 44

139Hiribarron  top.

Hiribarrongo 15

140Hiriberri  deit.

Hiriberri 46

Iriberriri 39

141Isle Royale  exo.  

Isle Royale 21

142Ithurburu  deit.

Ithurburuko 46

143Ithurriaga

Ditourriague 47

Ithurriague 28

144Itsasogarat  top.

Itsasogaratekoa 14

145Jakube  p. iz.

Jakube 26

146Jean  p. iz.

Janne 38

Jean 13, 15, 21

147Jeanneton  hip.

Jeanneton 21

148Jelos  eziz.

Gelos 36

Jellos 26

149Jesus Kristo

Jesus Kristok 49

150Joana  p. iz.

Joana 38

Joanna 13, 15, 22, 43

151Joanes, Joanis  p. iz.

Joanis 13, 15, 32, 34, 49

Joanix 21

Joaniz 32

Joannes 9, 16, 19, 22, 23, 24, 25

Joannez 48

Joannis 8

152Job

Jop 20

153Jondone Laurendi

Jondone Laurendi 40

154Jondoni Jauni

Jondoni Jauni 40

155Josepe  p. iz.

Josepe 4

156Kadet  p. iz.

Kadetekin 6

157Kailanta  eziz.

Gallantak 46

Kailantak 15

158Kamieta  top.

Kamietako 6

159Kandegileta  oik.

Kandegiletako 20

160Kanderatz  deit.

Canderatzi 25

161Kastiene  oik.

Kastienekok 6

162Katalin  p. iz.

Catalin 5

Cathalin 26

Cathalina 26, 28

Cathalinek 28

Catherine 26, 36

Katalin 22, 31

Kattalin 23

Qatarine 35

163Katuru  eziz.

Katuruk 33

164Kolakarene  oik.

Kolakareneko 7

165Kontxa  top.

Kontxarat 20

166Koxe  p. iz.

Don Koxek 2

167Labadia  deit.

Labadija 34

168Laborda  deit.

Labordaren 36, 47

Laborde 13, 15, 20, 26, 38

169Labrador  exo.  

Larbardor 10

170Lafitte  deit.

Lafitte 21

171Lafontaine  deit.

Lafontaine 41

Lafonteni 46

172Lahiton  deit.

Lahitun 46

Lahitunen 20

173Lalanne  deit.

Lalanne 5

174Lalongue  deit.

Lalongue 40

175Lamarque  deit.

Lamarq 18

176Landaburu  oik.

Landaburukoak 6

177Lannes  deit.

Lannesek 10

178Lantzekanetu  eziz. (?)

Lantzekaneturekin 20

179Lapeire  deit.

Lapeireri 49

180Lapitz  top.

Lapitzeko 6

181Larmet  deit.

Larmet 26

Larmetekin 38

Larrametekin 44

Larumentekin 49

182Larralde  deit.

Larralde 30, 48

Larraldek 49

183Larregi  deit.

Larregi 34

184Latiga  deit.

Latiga 31

185Laurence  p. iz.

Laurentzek 20

Laurens 27

Laurenz 27

Laures 6

186Lefèvre  deit.

Le Fevre 33

187Lefefeil  deit. (?)

Lefefeili 33

Felefeilenak 33

188Lekunberri  top.

Lekunberrikoa 27

Lekunberrikoarekin 27

189Lisbona  exo.

Lisibona 20

190Lizardibaita  oik.

Lizardibaitako 46

191Luisa  p. iz.

Luisa 36

192Louisbourg  exo.  

Lisbourc 3

Lisbourque 29

Lissiburc 44

Loisborcqen 14

Loisbourq 47

Louisbourc 9, 26, 27, 31, 39

Louisbourct 30, 40

Louisbourg 8, 11, 12, 15, 18, 23, 24, 28, 32, 36, 42, 49

Loüisbourg 7, 41

Louisbourge 1, 34

Louisbourq 19, 37, 38, 43, 45, 47

Loüisbourq 5

Louisbourqerat 41

Louisbourque 46

Louisburque 2

Louisbourquera 32

Louisbourt 40

Louizbourq 20

Luisbourg 13

Luisbrorc 14

Lurisburcq 17

Lussiburc 44

193Mahixene  oik.

Mahixeneko 15

194Maingua  eziz.

Mainguarekin 10

195Maite  eziz.

Maite 20

Maitea 23

Maitearekin 23

196Maiteguene  oik.

Maiteguenia 19

197Manesko  hip.

Manesko 9

198Mari  p. iz.

Mari 6, 20, 22, 39

Maria 6, 8, 11, 12, 18, 22, 32, 44, 46

Mariak 6, 39

Marie 2, 20, 26, 47

199Mariakoene  oik.

Mariakoeneko 6

200Mariato  hip.

Mariatoak 48

201Marikatania

Marikatania 2

202Marilanta  hip.

Marilantat 20

203Mariltxene  oik.

Mariltchenea 34

204Marittipo  hip.

Marittipo 27

205Marsans  deit.

Marçans 39

Marsanç 44

Marsans 47

Masans 38, 49

Mastanek 47

206Martin  p. iz.

Martin 1, 4, 10, 11, 12, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 45, 49

Martinek 2

Martinenganik 1

207Martinika  exo.  

Martinikan 49

208Martinkoene  oik.

Martinkoenekok 17

209Martintxo  hip.

Martintcho 33

210Matet  deit.

Matet 16

211Maulion  oik.

Maulioneko 43

212Maxume  hip.

Machume 41

Maxume 6

213Miarritz(e)  top.

Miarritzen 15, 38

Miarritzkuarenganat 9

214Michel  p. iz.

Michelekin 36

Miselekin 20

Miselli 33

215Micho  hip.

Micho 21

216Migel  p. iz.

Migel 38

Miguel 3, 7

217Mili hip.

Milik 38

218Mirande  deit.

Mirande 30

219Moikorene  oik.

Moikorenerat 46

220Molleres  deit.

Molleres 6

221Mothela  eziz.

Mothela 23

222Mutxurdinene  oik.

Mutxurdineneko 43

223Muxil  eziz.

Muxil 38

224Nana  hip.

Nana 38

Nanak 15

225Nausiane  oik.

Nausianeko 27

226Niganiche  exo.

Iganis 48

Inanis 48

Innaniz 22

Niganiche 21

Niganisch 25

227Oier  p. iz.

Oier 31, 49

Oierek 31

228Olha  top.

Olhako errota 22

229Olhabide  oik.

Olhabide 14

230Ortholopitz  oik.

Ortholopitzko 5

231Ostaleria  oik.

Ostaleriako 40

232Paris(e)  exo.  

Parisat 40

233Paspebiac  exo.  

Percibiac 33

234Patinene  oik.

Patineneko 20

Pattineneko 27

235Patracan  eziz.

Patraqanekin 43

236Patxiku  hip.

Patchiqu 3

237Pavo  exo.  

Pavo 33

238Pellobaita  oik.

Pellobaitako 2

239Peruski  deit.

Perusquy 7

240Piarres  p. iz.

Piarre 44

Piarres 13, 14, 23, 31, 33, 36, 49

Piarresek 36

Piarresi 13

241Pierre

Pier 46

Pierre 2, 29, 31, 36, 39, 49

242Pirraene  oik.

Pirraenea 42, 43

243Picun  deit.

Picunekin 36

Picunen 29

244Piter  p. iz.

Piter 33

245Plaxanxa  eziz.

Plachanchari 49

246Plemua  exo.  

Plemuan 14

247Predoene  oik.

Predoeneko 24

248Pomade  deit.

Pumaderi 33

249Quebec  exo.  

Quebec-en 14

250Raimond  p. iz.

Raimond 32

251Sabadina  p. iz.

Sabadina 42

252Sabat  p. iz.

Sabat 40

253Sa(ga)stilur  eziz.

Sastiluri 20

Zastiluri 33

254Saindua  eziz.

Saindua 25

255Saint-Martin  deit.

Saint Martin 30, 32

256Saint-Pée  deit.

St Pe 36

257Saint-Pée  top.

St. Pée 11, 12, 16, 24, 30

258Salla  deit.

de Salla 13

Salla 37

259Samatxi  oik.

Samatxiko 25

260San Blaz

San Blaz 5

261Sanson  p. iz.

Sansonek 27

Sansun 36

262Santa Barbara  top.

Santabarrako 20

263Sapado  deit.

Sapado 33

Sapadori 33

264Sara  top.

Sara 14, 22

Sarako 4, 49

Saran 5, 7, 10, 14, 22, 23, 25

Saratik 10

Sare 19, 28, 47

265Señan  p. iz. (?)

Seinaren 33

266Senkrikene  oik.

Senkrikeneko 15

267Subiet  deit.

Subiet 27

268Terexa  p. iz.

Tereçha 34

269Terreneuve  exo.  

Terneube 48

Terneuve 10

270Tipito  eziz.

Tipitoa 15

271Tirun  deit.

Tirun 6

272Toulon  exo.  

Toulonen 40

273Truba  eziz. (?)

Troubari 33

274Tulikun  deit. (?)

Toliqunekin 49

Tulikunek 29

Tulikunekin 29

Tuliqunekin 38

Tulliqunekin 44

275Urruña  top.

Urrugne 1, 39

276Uztaritze  top.

Uztaritzen 34

277Xabadine  hip.

Xabadinek 15

278Xabadinene  oik.

Xabadinenekoak 15

279Xabat  hip.

Xabat 49

280Xanin  eziz. (?)

Chanini 33

281Xapana

Xapanak 2

282Xanixoene  oik.

Chanichonenen 47

283Xarlesene  oik.

Charlesenea 32

284Xaskanarene  oik.

Xaskanareneko 44

285Xipito  eziz.

Chipitoren 46

286Xipitoene  oik.

Chipitonekoa 46

287Xopit  eziz.

Xopitek 34

288Xorako  oik.

Chorakoan 38

289Xotil  eziz.

Xotilen 25

290Xurune  oik.

Xurunekoak 20

291Zanzingorriene  oik.

Zanzingorrieneko 18

292Ziburu  top.

Ciboure 21, 29, 32

Ziburu 27

Ziburuko 20, 28

Ziburun 28

293Zuribeltz  eziz.

Zuribeltz, 17

294&&&

Top of page

References

Bibliographical reference

Manuel Padilla-Moyano and Charles Videgain, “Izendegia”Lapurdum, Numéro spécial 2 | 2015, 195-201.

Electronic reference

Manuel Padilla-Moyano and Charles Videgain, “Izendegia”Lapurdum [Online], Numéro spécial 2 | 2015, Online since 25 July 2016, connection on 16 January 2022. URL: http://journals.openedition.org/lapurdum/2566; DOI: https://doi.org/10.4000/lapurdum.2566

Top of page

About the authors

Manuel Padilla-Moyano

UPV/EHU & IKER UMR5478
manuel.padilla@iker.cnrs.fr

By this author

Charles Videgain

UPPA & IKER UMR5478
charles.videgain@univ-pau.fr

By this author

Top of page

Copyright

Padilla Moyano M. | Videgain C. | IKER

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search