Navigation – Plan du site

AccueilNumérosNuméro spécial 47. Herrien zerrenda alfabetikoaHerrien zerrenda alfabetikoa

7. Herrien zerrenda alfabetikoa

Herrien zerrenda alfabetikoa

Gotzon Aurrekoetxea, Charles Videgain et Aitor Iglesias Chaves
p. 339-345

Texte intégral

Euskaraz

1Ahatsa / Ahaxe Ahetze / Ahetze Aiherra / Ayherre Ainharbe / Ainharp

Ainhize-Monjolose / Aïnhice-Mongelos Ainhoa / Aïnhoa

Aintzila / Aïncille Aiziritze / Aïcirits Aldude / Les Aldudes

Aloze / Alos-Sibas-Abense

Altzai / Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Altzürükü / Aussurucq

Amenduze / Amendeuix-Oneix Amorotze-Zokotze / Amorots-Succos Anhauze / Anhaux

Arberatze-Zilhekoa / Arbérats-Sillègue Arbona / Arbonne

Arboti-Zohota / Arbouet-Sussaute Arhantsusi / Arhansus Armendaritze / Armendarits Arnegi / Arnéguy

Arrangoitze / Arcangues

Arrueta-Sarrikota / Arraute-Charritte Arrokiaga / Roquiague

Arüe / Aroue

Atharratze / Tardets-Sorholus Atharratze 2 / Tardets-Sorholus 2 Azkaine / Ascain

Azkarate / Ascarat

Baigorri / Saint-Etienne-de-Baïgorry Banka / Banca

Bardoze / Bardos Barkoxe / Barcus Basusarri / Bassussarry

Behaskane-Laphizketa / Béhasque-Lapiste Behauze / Béguios

Behorlegi / Béhorléguy

Berrogaine-Larüntze / Berrogain-Laruns Beskoitze / Briscous

Bidarrai / Bidarray Bidarte / Bidart Bildoze / Viodos Biriatu / Biriatou

Bithiriña / Beyrie-sur-Joyeuse Bunuze / Bunus

Buztintze / Bustince-Iriberry

Domintxaine-Berroeta / Domezain-Berraute Donaixti-Ibarre / Saint-Just-Ibarre Donamartiri / Saint-Martin-d’Arberoue Donapaleu / Saint-Palais

Donazaharre / Saint-Jean-Le-Vieux Donibane Garazi / Saint-Jean-Pied-de-Port Donibane Lohizune / Saint-Jean-de-Luz Donoztiri / Saint-Esteben

Duzunaritze-Sarasketa / Bussunarits-Sarasquette Eiheralarre / Saint-Michel

Eskiula / Esquiule Etxarri / Etcharry Etxebarre / Etchebar Ezpeleta / Espelette

Ezterenzubi / Estérençuby Gabadi / Gabat

Gamarte / Gamarthe

Gamere-Zihiga / Camou-Cihigue Gamue-Zohazti / Camou-Suhast Garindaine / Garindein

Garrüze / Garris Getaria / Guéthary

Gotaine-Irabarne / Gotein-Libarrenx

Haltsu / Halsou Hauze / Haux Hazparne / Hasparren Heleta / Hélette Hendaia / Hendaye

Hiriburu / Saint-Pierre-d’Irube Hozta / Hosta

Ibarrola / Ibarrolle Idauze / Idaux-Mendy Iholdi / Iholdy

Ilharre / Ilharre Irisarri / Irissarry Irulegi / Irouléguy Iruri / Trois-Villes

Ithorrotze / Ithorots-Olhaïby Itsasu / Itxassou

Izpura / Ispoure Izturitze / Isturits Izura / Ostabat Jatsu / Jatxou Jatsu / Jaxu

Jutsi / Juxue Kanbo / Cambo

Labetze-Bizkai / Labets-Biscay Lehuntze / Lahonce

Lakarra / Lacarre Lakarri / Lacarry Landibarre / Lantabat Larraine / Larrau Larresoro / Larressore

Larribarre-Sorhapürü / Larribar-Sorhapuru Larzabale / Larceveau

Lasa / Lasse

Lekorne / Mendionde Lekuine / Bonloc Lekunberri / Lécumberry

Lexantzü-Zunharre / Lichans-Sunhar Ligi-Atherei / Licq-Athérey

Liginaga / Laguingue-Restoue Lohitzüne-Oihergi / Lohitzun-Oyhercq Luhuso / Louhossoa

Lüküze-Altzümarta / Luxe-Sumberraute Makea / Macaye

Martxueta / Masparraute Maule / Mauléon

Mehaine / Méharin Mendibe / Mendive Mendikota / Menditte Milafranga / Villefranque

Mitikile / Moncayolle-Larrory-Mendibieu Mugerre / Mouguerre

Müsküldi / Musculdy Oragarre / Orègue Ortzaize / Ossès

Ospitalepea / L’ Hôpital-Saint-Blaise Ostankoa / Orsanco

Ozaze-Zühare / Ossas-Suhar Pagola / Pagolle

Santa Grazi / Sainte-Engrâce Sara / Sare

Sarrikotapea / Charritte-de-Bas Senpere / Saint-Pée-sur-Nivelle Sohüta / Chéraute

Suhuskune / Suhescun Uharte Garazi / Uhart-Cize Uharte Hiri / Uhart-Mixe Ündüreine / Espès-Undurein Urdiñarbe / Ordiarp

Urepel / Urepel Urketa / Urcuit

Urruña (Pausu) / Urrugne (Béhobie) Urruña / Urrugne

Ürrüstoi-Larrabile / Arrast-Larrebieu Uztaritze / Ustaritz

Zalgize-Doneztebe / Sauguis-Saint-Etienne Zaro / Çaro

Ziburu / Ciboure Zuraide / Souraïde

Frantsesez

2Ahaxe / Ahatsa Ahetze / Ahetze Aïcirits / Aiziritze Aïncille / Aintzila Ainharp / Ainharbe

Aïnhice-Mongelos / Ainhize-Monjolose Aïnhoa / Ainhoa

Alçay-Alçabéhéty-Sunharette / Altzai Alos-Sibas-Abense / Aloze

Amendeuix-Oneix / Amenduze Amorots-Succos / Amorotze-Zokotze Anhaux / Anhauze

Arbérats-Sillègue / Arberatze-Zilhekoa Arbonne / Arbona

Arbouet-Sussaute / Arboti-Zohota Arcangues / Arrangoitze Arhansus / Arhantsusi Armendarits / Armendaritze Arnéguy / Arnegi

Aroue / Arüe

Arrast-Larrebieu / Ürrüstoi-Larrabile Arraute-Charritte / Arrueta-Sarrikota Ascain / Azkaine

Ascarat / Azkarate Aussurucq / Altzürükü Ayherre / Aiherra Banca / Banka

Barcus / Barkoxe Bardos / Bardoze Bassussarry / Basusarri Béguios / Behauze

Béhasque-Lapiste / Behaskane-Laphizketa Béhorléguy / Behorlegi

Berrogain-Laruns / Berrogaine-Larüntze Beyrie-sur-Joyeuse / Bithiriña

Bidarray / Bidarrai Bidart / Bidarte Biriatou / Biriatu Bonloc / Lekuine Briscous / Beskoitze Bunus / Bunuze

Bustince-Iriberry / Buztintze

Bussunarits-Sarasquette / Duzunaritze-Sarasketa Cambo / Kanbo

Camou-Cihigue / Gamere-Zihiga Camou-Suhast / Gamue-Zohazti Çaro / Zaro

Charritte-de-Bas / Sarrikotapea Chéraute / Sohüta

Ciboure / Ziburu

Domezain-Berraute / Domintxaine-Berroeta Etchebar / Etxebarre

Espelette / Ezpeleta

Espès-Undurein / Ezpeize-Ündüreine

Esquiule / Eskiula Estérençuby / Ezterenzubi Etcharry / Etxarri

Gabat / Gabadi Gamarthe / Gamarte Garindein / Garindaine Garris / Garrüze

Gotein-Libarrenx / Gotaine-Irabarne Guéthary / Getaria

Halsou / Haltsu Hasparren / Hazparne Haux / Hauze

Hélette / Heleta Hendaye / Hendaia Hosta / Hozta Ibarrolle / Ibarrola Idaux-Mendy / Idauze Iholdy / Iholdi

Ilharre / Ilharre Irissarry / Irisarri Irouléguy / Irulegi Ispoure / Izpura Isturits / Izturitze

Ithorots-Olhaïby / Ithorrotze Itxassou / Itsasu

Jatxou / Jatsu Jaxu / Jatsu Juxue / Jutsi

L’ Hôpital-Saint-Blaise / Ospitalepea Labets-Biscay / Labetze-Bizkai Lacarre / Lakarra

Lacarry / Lakarri

Laguingue-Restoue / Liginaga Lahonce / Lehuntze

Lantabat / Landibarre

Larceveau-Arros-Cibits / Larzabale Larrau / Larraine

Larressore / Larresoro

Larribar-Sorhapuru / Larribarre-Sorhapürü Lasse / Lasa

Lécumberry / Lekunberri Les Aldudes / Aldude

Lichans-Sunhar / Lexantzü-Zunharre Licq-Athérey / Ligi-Atherei

Lohitzun-Oyhercq / Lohitzüne-Oihergi

Louhossoa / Luhuso

Luxe-Sumberraute / Lüküze-Altzümarta Macaye / Makea

Masparraute / Martxueta Mauléon / Maule Méharin / Mehaine Mendionde / Lekorne Menditte / Mendikota Mendive / Mendibe

Moncayolle-Larrory-Mendibieu / Mitikile Mouguerre / Mugerre

Musculdy / Müsküldi Ordiarp / Urdiñarbe Orègue / Oragarre Orsanco / Ostankoa

Ossas-Suhar / Ozaze-Zühara Ossès / Ortzaize

Ostabat / Izura Pagolle / Pagola Roquiague / Arrokiaga

Saint-Martin-d’Arberoue / Donamartiri Sainte-Engrâce / Santa Grazi

Saint-Esteben / Donoztiri

Saint-Etienne-de-Baïgorry / Baigorri Saint-Jean-de-Luz / Donibane Lohizune Saint-Jean-Le-Vieux / Donazaharre

Saint-Jean-Pied-de-Port / Donibane Garazi Saint-Just-Ibarre / Donaixti-Ibarre

Saint-Michel / Eiheralarre Saint-Palais / Donapaleu

Saint-Pée-sur-Nivelle / Senpere Saint-Pierre-d’Irube / Hiriburu Sare / Sara

Sauguis-Saint-Etienne / Zalgize-Doneztebe Souraïde / Zuraide

Suhescun / Suhuskune Tardets-Sorholus / Atharratze Tardets-Sorholus 2 / Tardets 2 Trois Villes / Iruri

Uhart-Cize / Uharte Garazi Uhart-Mixe / Uharte Hiri Urcuit / Urketa

Urepel / Urepel

Urrugne (Béhobie) / Urruña (Pausu) Ustaritz / Uztaritze

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Gotzon Aurrekoetxea, Charles Videgain et Aitor Iglesias Chaves, « Herrien zerrenda alfabetikoa »Lapurdum, Numéro spécial 4 | 2019, 339-345.

Référence électronique

Gotzon Aurrekoetxea, Charles Videgain et Aitor Iglesias Chaves, « Herrien zerrenda alfabetikoa »Lapurdum [En ligne], Numéro spécial 4 | 2019, mis en ligne le 12 janvier 2020, consulté le 20 mai 2024. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/2942 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lapurdum.2942

Haut de page

Auteurs

Gotzon Aurrekoetxea

EUDIA UPV-EHU
gotzon.aurrekoetxea@ehu.es

Articles du même auteur

Charles Videgain

IKER UPPA
charles.videgain@univ-pau.fr

Articles du même auteur

Aitor Iglesias Chaves

UPV-EHU
aitor.iglesias@ehu.es

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search