Nawigacja – Mapa strony

Strona główna

Lead

Założony w 1994 r. i wydawany przez Instytut Badań Literackich PAN „Napis” to czasopismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej. Artykuły skupiają się na tekstach hybrydowych z różnych epok, łączących literaturę, życie społeczne i polityczne lub mających zastosowanie praktyczne, użytkowe. Teksty publikowane są w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Najnowsze numery
26 | 2020
Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje

Errare Humanum Est. Errors in Humanities Research, Their Types and Consequences
Napis_26_2020_Front_Cover
Więcej na temat tego obrazu
Prawa autorskie: Napis
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search