Navigation – Plan du site
Rabenantoandro Rajakoba
Solo Raharinjanahary, Ny fampiasana ny teny vahiny ao anatin’ny teny malagasy, Antananarivo, Vohitsera, 2013
[7]-ii-295 p., phot. coul. (p. 62-67), bibl., index. [« Les emprunts dans la langue malgache »]. Distribution en France : Laterit, 9 rue de Terre Neuve, 75020 Paris.
Paru dans Études océan Indien, 51-52 | 2014