Skip to navigation – Site map

HomeNuméros20

20 | 2013
Volitve in demokracija

Elections and Democracy
Izbori i demokracija
Edited by Luka Burazin and Andrej Kristan

Editor’s notes

Z 20. številko spreminjamo podnaslov revije Revus. Dosedanji podnaslov revija za evropsko ustavnost se v skladu z uredniško politiko in vsebino zadnjih nekaj let umika novemu: revija za ustavno teorijo in filozofijo prava.

We are changing the subtitle of Revus from european constitutionality review to journal for constitutional theory and philosophy of law. We believe this captures better the editorial policy and the actual content of this journal.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search