Skip to navigation – Site map

Predstavitev revije

Revus je prva revija za ustavno teorijo in filozofijo prava na Zahodnem Balkanu. Z večjezičnostjo se ponuja tudi kot edini regionalni pravni forum. Strogi izbirni postopek in mednarodna indeksiranost vsebine pa zagotavljata kakovost in odmevnost v njej objavljenih razprav in člankov.

Področja, ki jih revija pokriva

Ustavnost je v Revusu obravnavana v širšem smislu, ki vključuje temelje naših pravnih kultur. Ob ustavnosodnem pravotvorju in institucionalnem ustavnem pravu Sveta Evrope, Evropske unije ali posameznih držav Zahodnega Balkana se zato vsebinsko odpira v mednarodno javno pravo, teorijo in filozofijo prava, človekove pravice, pravno državo in demokracijo. Ker svoje pravne kulture laže spoznavamo ob pogledu na tuje, revija pozornost namenja tudi primerjalnemu pogledu onkraj regionalnih in evropskih mej.

Jezik in pisava

Revus se ponuja kot razpravni forum pravnikov v regiji Zahodnega Balkana. V njem se zato objavljajo prispevki (v latinici) v vseh južnoslovanskih jezikih: slovenščini, hrvaščini, bosanščini, srbščini, črnogorščini ali makedonščini. Kot most med pravnimi razpravljanji v regiji in tistimi v Evropi ali širše v svetu pa sprejema tudi prispevke v izbranih svetovnih jezikih: angleščini, francoščini, nemščini, španščini in italijanščini.

Vključenost v mednarodne baze

Revus je indeksiran v Dialnet (Universidad de la Rioja), HeinOnline (Wm. S. Hein & Co.), Legal Source (EBSCO Publishing), PhilPapers (The PhilPapers Foundation), Revues.org (Cléo), Scopus (Elsevier), SSRN eLibrary (Social Science Research Network) in The Philosopher's Index (Philosopher's Information Center).

  • OpenEdition Journals