Skip to navigation – Site map

Izbirni postopek

Revus – Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava je znanstvena revija z mednarodnim uredniškim svetom in kakovostno presojo vseh predlogov. V reviji objavljamo več vrst prispevkov.

Izvirni članki in pregledne pravne kronike so podvrženi po dvema zunanjima slepima ocenama izbranih poznavalcev. Avtorji prispevkov ne poznajo imen svojih ocenjevalcev, ti pa prav tako ne vejo za imena avtorjev. Najkasneje v roku desetih dni od prejema predloga avtor dobi prvi odgovor urednika. Nato pa najkasneje v dveh mesecih avtor prejme končni odgovor. Možnosti so tri: (1.) Predlog je sprejet v objavo na podlagi dveh pozitivnih slepih ocen. (2.) Predlog je sprejet s pridržkom, da bo spremenjen: pripombe ocenjevalcev (in morda pripombe urednikov) so sporočene avtorju, ta pa se odloči, ali bo predlagal v objavo besedilo, izboljšano v skladu s prejetimi predlogi. (3.) Zavrnitev objave predlaganega prispevka. V tem primeru so avtorju v vednost posredovani razlogi zavrnitve na podlagi slepih ocen.

V Revusu se ob izvirnih člankih in preglednih kronikah objavljajo tudi prevodi referenčnih tujejezičnih pravnih razprav v katerega koli od južnoslovanskih jezikov. Ocenjevalci v tem primeru zagotovijo kakovost v objavo predlaganih prevodnih besedil. Recenzije knjižnih del ali doktorskih disertacij niso podvržene slepim ocenam; izpolnjevanje znanstvenih meril za objavo v tem primeru preverijo uredniki.

  • OpenEdition Journals