Skip to navigation – Site map

HomeInformationsIzdaja in založba

Izdaja in založba

IZDAJA IN ZALOŽBA DANES

Klub Revus – Center za raziskovanje evropske ustavnosti in demokracije je neprofitna civilno-družbena organizacija, ustanovljena po Zakonu o društvih. V poslovni register Slovenije (ePRS) je vpisan z naslednjimi podatki:

  • Matična številka: 2376725000

  • Davčna številka: 55485928 (Klub ni zavezanec za plačilo DDV)

  • TRR: IBAN SI56 2900 0005 5784 945 (Unicredit banka Slovenija, d. d.)

S ciljem dvigniti raven pravne kulture vlagamo v klubu vsa pridobljena sredstva v izdajo in založbo mednarodne znanstvene revije Revus in knjižne zbirke Revus Series in Analytic Philosophy of Law.

  • Odgovorna oseba: Andrej Kristan (predsednik Kluba)

  • Naslov:
    Partizanska cesta 6, SI-4000 Kranj, Slovenija / EU

  • E-naslov:
    klub@revus.eu

Po odločbi Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo RS je delovanje Kluba Revus na področju raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v javnem interesu.

http://www.revus.eu

Podatke o naročnini na revijo Revus najdete na tem naslovu, podatke o naročilu knjig iz knjižne zbirke Revus Series in Analytic Philosophy of Law pa tukaj.

ZGODOVINA

Revijo Revus sta ustanovila Ciril Ribičič in Andraž Teršek v letu 2003. Od ustanovitve pa do leta 2006 je revijo izdajalo slovensko Društvo za ustavno pravo v založbi GV Založbe, d. d., Ljubljana. Po šesti številki je bilo izhajanje revije ustavljeno iz ekonomskih razlogov. V letu 2008 je revija ponovno zaživela, izdajati pa jo je začel Klub Revus v založbi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. d., Ljubljana. To sodelovanje je trajalo do konca leta 2009, ko je Klub Revus – spet iz ekonomskih razlogov – v tej zgodbi ostal sam kot izdajatelj in založnik. V letu 2010 je kot sozaložnik nastopila Univerza na Primorskem, v leti 2012 do 2016 pa je bila kot tehnični partner v zgodbo ponovno vključena GV Založba, d. d., Ljubljana. Od leta 2017 naprej sta so-izdajatelja revije Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Založba Lex Localis. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je denarno podprla izdajo letnikov 2008, 2009, 2010 in 2012. Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pa denarno podpira izdajo letnikov od 2013 do 2018.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search