Skip to navigation – Site map

Izdaja in založba

IZDAJA IN ZALOŽBA DANES

Klub Revus – Center za raziskovanje evropske ustavnosti in demokracije je neprofitna civilno-družbena organizacija, ustanovljena po Zakonu o društvih. V poslovni register Slovenije (ePRS) je vpisan z naslednjimi podatki:

 • Matična številka: 2376725000

 • Davčna številka: 55485928 (Klub ni zavezanec za plačilo DDV)

 • TRR: IBAN SI56 2900 0005 5784 945 (Unicredit banka Slovenija, d. d.)

S ciljem dvigniti raven pravne kulture vlagamo v klubu vsa pridobljena sredstva v izdajo in založbo znanstvene revije Revus z mednarodnim uredniškim svetom.

 • Odgovorna oseba: Andrej Kristan (predsednik Kluba)

 • Naslov:
  Partizanska cesta 6, SI-4000 Kranj, Slovenija / EU

 • E-naslov:
  klub@revus.eu

Po odločbi Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo RS je delovanje Kluba Revus na področju raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v javnem interesu.

http://www.revus.eu

Danes Klub Revus izdaja in zalaga revijo Revus ob tehnični pomoči GV Založbe, d. d., Ljubljana.

ZGODOVINA

Revijo Revus sta ustanovila Ciril Ribičič in Andraž Teršek v letu 2003. Od ustanovitve pa do leta 2006 je revijo izdajalo slovensko Društvo za ustavno pravo v založbi GV Založbe, d. d., Ljubljana. Po šesti številki je bilo izhajanje revije ustavljeno iz ekonomskih razlogov. V letu 2008 je revija ponovno zaživela, izdajati pa jo je začel Klub Revus v založbi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. d., Ljubljana. To sodelovanje je trajalo do konca leta 2009, ko je Klub Revus – spet iz ekonomskih razlogov – v tej zgodbi ostal sam kot izdajatelj in založnik. V letu 2010 je kot sozaložnik nastopila Univerza na Primorskem, v letu 2012 pa se je kot tehnični partner v zgodbo ponovno vključila GV Založba, d. d., Ljubljana. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je denarno podprla izdajo letnikov 2008, 2009, 2010 in 2012. Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije denarno podpira izdajo letnikov od 2013 do 2016.

 • OpenEdition Journals