Skip to navigation – Site map

HomePresentationO časopisu

O časopisu

Revus je međunarodni časopis za ustavnu teoriju i filozofiju prava. Posvećen višejezičnosti i globalnom širenju ideja, pruža jedinstven forum znanstvenicima iz svijeta i regije da dijele svoje ideje i uključe se u plodne međusobne rasprave. Strogi postupak odabira i međunarodna indeksiranost sadržaja jamče kakvoću i odjek u Revusu objavljenih rasprava i članaka.

Područja koja časopis pokriva

Revus pokriva široki niz tema koje uključuju temelje različitih pravnih kultura, ali se uglavnom usredotočuje na teme iz područja ustavne teorije i filozofije prava. Uvažavajući činjenicu da granice između različitih područja prava (npr. ustavno pravo, uspravno pravo, međunarodno pravo) postaju sve zamagljenije te da je interdisciplinarnost ključna za napredak znanstvenih otkrića, Revus prihvaća radove koji se bave različitim temama a pri tom imaju snažne pravnoteorijske i pravnofilozofske temelje.

Jezik i pismo

Revus je raspravni forum pravnika i filozofa iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država i država Latinske Amerike. Revus potiče priloge u kojima se teorijski promišljaju promjene u našim pravnim kulturama. Nastojeći doprijeti do najšireg mogućeg čitateljstva iz različitih kulturnih i jezičnih skupina, Revus radove objavljuje primarno na engleskom i španjolskom jeziku. Posvećen izgradnji mosta između učenjaka iz svijeta i onih iz središnje i jugoistočne Europe, prihvaća i priloge na bilo kojem od sljedećih jezika: francuskom, talijanskom, njemačkom, kao i na najraširenijim jezicima u regiji, slovenskom, hrvatskom, bosanskom, srpskom i crnogorskom.

Uključenost u međunarodne baze

Revus je indeksiran u Dialnet (Universidad de la Rioja), HeinOnline (Wm. S. Hein & Co.), Legal Source (EBSCO Publishing), PhilPapers (The PhilPapers Foundation), Revues.org (Cléo), Scopus (Elsevier), SSRN eLibrary (Social Science Research Network) i The Philosopher's Index (Philosopher's Information Center).

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search