Skip to navigation – Site map

HomePresentationPostupak odabira

Postupak odabira

Revus – Časopis za ustavnu teoriju i filozofiju prava znanstveni je časopis s međunarodnim uredničkim savjetom i kvalitetnom prosudbom svih prijedloga. U časopisu objavljujemo više vrsta priloga.

Izvorni članci i pravni prikazi podliježu dvjema vanjskim anonimnim ocjenama odabranih stručnjaka. Autori priloga ne znaju imena svojih ocjenjivača, kao što ni ocjenjivači ne znaju ime autora. Najkasnije u roku dva mjeseca od primitka prijedloga, autor dobiva odgovor. Postoje tri mogućnosti: (1.) Prijedlog je prihvaćen za objavu na temelju dvije pozitivne anonimne ocjene. (2.) Prijedlog je prihvaćen pod uvjetom da se izmijeni: primjedbe ocjenjivača (i možebitne primjedbe urednika) priopćuju se autoru kako bi mogao odlučiti hoće li tekst, poboljšan u skladu s dobivenim prijedlozima, predložiti za objavu. (3.) Odbijanje objave predloženog priloga. U tom se slučaju autoru na znanje prenose razlozi odbijanja na temelju anonimnih ocjena.

U Revusu se, uz izvorne članke i pravne prikaze, objavljuju i prijevodi referentnih pravnih rasprava sa stranih jezika na slovenski, hrvatski, bosanski, srpski, crnogorski ili makedonski jezik.

Recenzije knjiga i doktorskih disertacija ne podliježu anonimnim ocjenama; ispunjavanje znanstvenih mjerila za objavu, u tom slučaju, provjeravaju urednici.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search