Skip to navigation – Site map

HomePresentationUpute autorima

Upute autorima

Prijedloge za objavu u Revusu pošaljite u elektronskom obliku jednome od urednika:

Luka Burazin: lburazin@pravo.hr
Andrej Kristan: andrej.kristan@revus.eu

Prijedlozi trebaju biti oblikovani u skladu sa sljedećim uputama.

Upute za oblikovanje

1. Ime i prezime autora, akademski stupanj te ime matične institucije. Kontakt: e-adresa

2. Naslov (mogući podnaslov treba biti napisan u retku ispod naslova)

3. Sažetak (do 150 riječi)

Jasno iznesite glavne aspekte svoga istraživanja, ispuštajući nebitno. Ograničite prikaze intelektualne pozadine i ne ponavljajte poznate činjenice ili informacije dane u naslovu. Isključite osobna stajališta o vrijednosti djela na koje se pozivate. Usredotočite se na ono što je novo. Jasno iznesite glavne zaključke. Sažetak treba sadržavati dovoljno informacija iz kojih istraživači i praktičari mogu zaključiti je li im članak koristan.

4. Ključne riječi (od 4 do 7 ključnih riječi)

Sadržaj teksta

5. Sadržaj teksta (preporučeno: ne više od 45.000 znakova s razmacima)

  • vrsta i veličina fonta: Times New Roman, 12 točaka, 1,5. Ukošenje za naglašavanje. (Podebljanje je ostavljeno za podnaslove!)

  • podnaslovi: Svi podnaslovi i podpodnaslovi označuju se susljedičnim arapskim brojevima prema sljedećem obrascu: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2, 3 itd. (Nakon broja podnaslova nema točke! Podnaslovi se od brojki odvajaju jednim razmakom i jednim preskokom.)

  • duži citati: Citati duži od 3 retka čine zaseban odlomak. U tom slučaju nije potrebno stavljati navodnike. Veličina fonta: 10 točaka.

  • kraći citati: Citati kraći od 3 retka ostaju u glavnom tekstu, a trebaju biti označeni dvostrukim navodnicima: Kao ovo!

  • bilješke: Bilješke trebaju završiti točkom. Dok se kod upućivanja na pravne akte u bilješkama koristi uobičajeno označivanje koje se za pravne akte koristi u pravnom poretku iz kojega potječu, upućivanje na autorska djela treba slijediti sljedeći oblik. Primjer: Guastini 2004: 11–15.

6. Ime i prezime, matična institucija (na engleskom jeziku). Contact: e-mail

7. Prijevod naslova/podnaslova na engleski jezik

8. Ključne riječi na engleskom jeziku (“Keywords”)

9. Pregled podnaslova na engleskom jeziku prema sljedećem obrascu:
Summary: 1. First Subtitle. (Roman, with a full stop) – 2. Second Subtitle. (Roman, with a full stop) – 2.1. First Subsubtitle under the Second Subtitle. (italic, with a full stop) – 2.2. Second Subsubtitle under the Second Subtitle. (italic, with a full stop) – 3. Third Subtitle. (Roman, with a full stop) – 4. ...

10. Sažetak na engleskom jeziku (do 150 riječi)

Popis literature

11. Konačni abecedni popis literature ("References"), s engleskim skraćenicama (npr.: "Ed." za urednika, "In Croat. transl." za hrvatski prijevod, itd.), treba biti oblikovan na sljedeći način:

Monografija

Carlos E. ALCHOURRÓN & Eugenio BULYGIN, 1971: Normative Systems. Vienna/New York: Springer (Library of Exact Philosophy).

Prijevod monografije

Carlos E. ALCHOURRÓN & Eugenio BULYGIN, 2005: Sistemi Normativi. Italian transl. by Pierluigi Chiassoni & Giovanni Battista Ratti. Torino: Gappichelli (Analisi e diritto; 69).

Zbornik s urednikom

Michel ROSENFELD (Ed.), 1994: Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy. Theoretical Perspectives. London/Durham: Duke University Press.

Članak ili poglavlje u skupnom djelu

François OST, 1993: Interdisciplinarité. André-Jean Arnaud et al., 1993: Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit. Paris: LGDJ. 85–93.

Članak ili poglavlje u uredničkom djelu

Frederick SCHAUER, 1994: Free Speech and the Cultural Contingency of Constitutional Categories. Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy. Theoretical Perspectives. Ed. Michel Rosenfeld. London/Durham: Duke University Press. 353–369.

Članak u časopisu

Alf ROSS, 2008: Tû-tû. Revus – Revija za evropsko ustavnost (2008) 7. 89–100. URL: http://revus.revues.org/927. DOI: 10.4000/revus.927

Mrežni izvor

Juan RUIZ MANERO, Rules and Principles. URL: http://ivr-enc.info (October 4th, 2010).

Propisi i sudske odluke

Upućivanje na zakone i druge propise te sudske odluke treba biti u obliku koji se koristi u pravnom poretku iz kojega potječu. U zagradama treba dodati odgovarajuću mrežnu adresu.
German Court Decisions. Federal Constitutional Court (
www.bverfg.de):
––– 1 BvR 370/07 from 27th February 2008.
Croatian Court Decisions. Constitutional Court (www.usud.hr):
–––
U-I/1812/2006 from 19th November 2008.

Croatian Legislation (www.nn.hr):
––– [Constitutional Court
of the Republic of Croatia Act] Zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske from 3rd May 2002, Narodne novine, No. 49/2002.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search