Skoči do opravilne vrstice – Načrt strani

29 | 2016
Models of Legislative Authority, Interpretation, Realism, and Defeasibility

Modeli zakonodajne oblasti, razlaganje, realizem in uklonljivost
Ur. Luka Burazin in Andrej Kristan
  • OpenEdition Journals