Skoči do opravilne vrstice – Načrt strani

11 | 2009
Ustavno pravo Zahodnega Balkana

Constitutional Law in the Western Balkans
Ustavno pravo jugoistočne Europe
Ur. Ciril Ribičič, Andrej Kristan in Andraž Teršek

V tej, prvi regionalni številki so objavljeni članki in razprave v slovenščini, hrvaščini, bosanščini, srbščini in angleščini. Prispevali so jih avtorji iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Makedonije.

 • Uvodnik

  Foreword
 • Institucionalno ustavno pravo zahodnega Balkana

  Institutional Constitutional Law of Western Balkan
 • Ustavno varstvo človekovih pravic

  Constitutional Protection of Human Rights
 • Ustavnosodno pravotvorje

  Constitutional Law-Making
  • Ciril Ribičič
   Veličastnih sedem [Dostop prost]
   Cvetnik odločb slovenskega ustavnega sodišča 1977–2009
   The Magnificent Seven. Chrestomathy of the Decisions of the Slovenian Constitutional Court
 • Ustavno kazensko pravo

  Constitutional Criminal Law
  • Anže Erbežnik
   Vprašanje ekskluzije [Dostop prost]
   Primerjava Evropskega sodišča za človekove pravice ter slovenskega in hrvaškega sistema
   The Exclusionary Rule. Comparison between the ECtHR and the Slovenian and Croat Systems
 • Knjige

  Books
 • Tuja ustavnopravna kronika. Španija

  Constitutional Law Chronicle. Spain
  • Andrej Kristan
   Zakonski in ustavnosodni odziv na preobremenjenost ustavnega sodišča
   Spanish Constitutional Law Chronicle. Statutory and Constitutional Court’s interpretive response to the overload of the Constitutional Court
 • OpenEdition Journals