Nawigacja – Mapa strony

Strona głównaNumery1Listy do RedakcjiOświadczenie

Listy do Redakcji

Oświadczenie

Magdalena Piekara, Wacław Forajter i Bartłomiej Szleszyński
p. 389-390

Pełny tekst

1My niżej podpisani stanowczo protestujemy przeciwko tezom dra hab. prof. UKW Macieja Glogera, zamieszczonym we wstępie do tomu Między pozytywizmem i nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918. W 2016 roku wzięliśmy udział w identycznie zatytułowanej konferencji w Sopocie, licząc na stricte naukowy, obiektywny kształt zarówno obrad, jak i późniejszej publikacji. Jak jednak wynika z przedmowy do książki, zamiar organizatora był wyraźnie podporządkowany celom ideologicznym. Maciej Gloger pisze tam m.in. o liberalnych poglądach badaczy pozytywizmu, wpływających na stereotypowy ogląd relacji między „pozytywizmem” i „nacjonalizmem” czy o „ewolucji ideowej pozytywistów ku narodowej demokracji i nowoczesnej świadomości narodowej”. Wspomina również o „antypolskiej działalności organizacji i elit żydowskich” w okresie I wojny światowej, co wydaje się nam niezdrowym poszukiwaniem sensacji w zakresie tematu rzetelnie opracowanego przez historyków, kulturoznawców i polonistów, a także dowodzi niewielkiej znajomości faktów historycznych. Konstruując tak zorientowany wstęp, redaktor publikacji wpisał nas jako autorów zamieszczonych tam tekstów w ramy określonego projektu światopoglądowego. Użyte w przedmowie Glogera kwantyfikatory zacierają także złożoność obrazu i sugerują bezpośredni akces wszystkich pozytywistów do endecji, manifestacyjną antypolskość wpływowych osób pochodzenia żydowskiego w ogóle czy nieuzasadnione uprzedzenia współczesnych historyków literatury do problematyki polskiego ruchu narodowego z początków jego istnienia.

2Nasza niezgoda jest przede wszystkim głosem skierowanym przeciwko upolitycznieniu nauki, dotyczy badań prowadzonych „pod dyktando” ideologiczne, a tym samym wiążących się z dość prostym, jakże powszechnym np. w czasach socrealizmu, podziałem na badania „słuszne” i „niesłuszne” pod względem politycznym.

Góra strony

Jak cytować ten artykuł

Odwołanie bibliograficzne dla wydania papierowego

Magdalena Piekara, Wacław Forajter i Bartłomiej Szleszyński, «Oświadczenie»Teksty Drugie, 1 | 2018, 389-390.

Odwołania dla wydania elektronicznego

Magdalena Piekara, Wacław Forajter i Bartłomiej Szleszyński, «Oświadczenie»Teksty Drugie [Online], 1 | 2018, Dostępny online od dnia: 15 février 2018, Ostatnio przedlądany w dniu 30 juillet 2021. URL: http://journals.openedition.org/td/1049

Góra strony

O autorach

Magdalena Piekara

University of Silesia in Katowice - Dr hab.

Wacław Forajter

University of Silesia in Katowice - Dr hab.

Tego samego autora

Bartłomiej Szleszyński

The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences - Dr

Góra strony

Prawa autorskie

Teksty Drugie

Góra strony
  • Logo Instytut Badań Literackich PAN
  • Logo Digital Humanities Centre IBL PAN
  • OpenEdition Journals
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search