Navigation – Plan du site

AccueilÀ proposOver het tijdschrift

Over het tijdschrift

Sinds meer dan 25 jaar geven Stichting Auschwitz en de vzw Auschwitz in Gedachtenis twee keer per jaar huntijdschrift uit. In die tijd heeft het blad steeds ingezet op actuele debatten over geschiedenis en herinnering, en telkens werd daarbij over disciplinaire grenzen heen gewerkt.

Vandaag merken we dat de thema’s die we al jarenlang aanboren, vragen oproepen die verder reiken dan het domein waarbinnen ze traditioneel worden bestudeerd. Of het nu gaat om herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen, musea, herinneringseducatie, romans, film, toneel of universitaire congressen: herinnering en getuigenis zijn nadrukkelijk aanwezig in onze samenleving. De termen die ermee zijn verbonden (trauma, nunca más, grijze zone, exil, apartheid, Auschwitz …), zijn deel gaan uitmaken van ons cultureel erfgoed en onze culturele beleving. Ze zijn binnengedrongen in het dagelijks taalgebruik en hebben hun stempel gedrukt op onze perceptie van de wereld die ons omringt.

Dat is meteen de reden waarom Getuigen in een nieuw kleedje steekt. Het tijdschrift wijkt geenszins af van haar oorspronkelijke project, maar krijgt een nieuwe impuls om een alternatieve – kritische – blik te kunnen ontwikkelen op de problematiek. Voortaan is het een uniek hybride blad, met zowel een academisch als een cultureel gedeelte. Elk nummer bestaat uit een aantal vaste onderdelen: in het midden bevindt zich een academische sectie met een thematisch dossier en varia; daarrond verschijnen culturele rubrieken en recensies van actuele publicaties of evenementen en een portfolio. Het tijdschrift heeft dan ook de ambitie om een kritisch laboratorium te zijn waarbinnen gemeenplaatsen en clichés over herinnering en getuigenis aan de kaak worden gesteld.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search