Navigation – Plan du site

AccueilNuméros117In het nieuw – Handleiding

In het nieuw – Handleiding

A Fresh Page – Instructions for Use
Peau Neuve – Mode d’emploi
Philippe Mesnard
Traduction de Anneleen Spiessens
p. 5
Cet article est une traduction de :
Peau Neuve – Mode d’emploi [fr]
Autre(s) traduction(s) de cet article :
A Fresh Page – Instructions for Use [en]

Texte intégral

1Vluchteling, verkrachting, uitroeiing, trauma, slavernij, slachtoffer, Rechtvaardige onder de Volkeren, razzia, ramp, postkolonialisme, pedagogie en overdracht, ¡ nunca mas !, nooit meer oorlog, museum, monument, misdadigers, minderheden, mensenrechten, Last Post, kindsoldaat, humanitair werk, herinnering, grijze zone, getuige, gerechtigheid, genocide, gedenkplaats, exodus, exil, etnische zuivering, Dodenherdenking, discriminatie, deportatie, dark tourism, concentratie- en uitroeiingskampen, Commissie van waarheid en verzoening, collectief geheugen, asiel, apartheid, antisemitisme, Auschwitz... Al deze termen – samen met zovele andere – zijn deel gaan uitmaken van ons cultureel erfgoed, ze zijn binnengedrongen in het dagelijks taalgebruik en hebben hun stempel gedrukt op onze perceptie van de wereld die ons omringt. Maar kunnen we in die eindeloze lijst van banale termen nog wel het onderscheid maken tussen de clichés, woorden die een hapklaar antwoord bieden op vragen die ons bezighouden, en de termen die ons uitdagen, engageren, aanzetten tot nadenken – nadenken over de herinnering van onze tijd?

2Hoewel de herinnering een belangrijke factor van maatschappelijke cohesiee en zichtbaarheid is en een object van culturele toe-eigening, kan ze onmogelijk worden ingedamd. Ze roept vragen op die verder reiken dan het domein waarbinnen ze traditioneel wordt bestudeerd en gepraktiseerd, vragen die voer zijn voor discussie. Doordat de materie doorsijpelt in alle domeinen van de samenleving, treedt vandaag een soort moeheid op. Nochtans krijgen we telkens opnieuw te horen hoe belangrijk en onmisbaar het herinneringswerk is.

3Ook Getuigen: tussen herinnering en gedachtenis is op haar eigen grenzen gestoten en steekt daarom in een nieuw jasje. De metamorfose maakt het mogelijk om de debatten rond de herinneringsproblematiek beter op te volgen, en het kritisch potentieel te benutten van de thema’s die het tijdschrift sinds jaren aansnijdt.

4Het resultaat is een hybride blad zonder een uitsluitend disciplinaire of culturele focus. Elk nummer bestaat uit een aantal vaste onderdelen: in het midden bevindt zich een academische sectie met een dossier en varia; daarrond verschijnen culturele rubrieken, een portfolio, recensies en een herinneringslab. Een Portfolio, inderdaad. We kozen er bewust voor om een tijdschrift in beelden te maken, eerder dan een tijdschrift met beelden. In de huidige samenleving, die draait op beelden en zichzelf voortdurend ver-beeldt, is het ondenkbaar om over herinnering te spreken zonder iconografie een centrale plaats te geven. En waarom een Herinneringslab? Hoewel slechts één rubriek onder deze titel verschijnt, verwijst die naar de grote uitdaging van het hele project.

5De uitdaging om niets ‘cultureels’ of ‘documentairs’ te creëren (het aanbod is daar al meer dan ruim genoeg). De uitdaging om, in plaats van achter de feiten aan te hollen (een mens raakt buiten adem), een alternatieve blik te ontwikkelen op praktijken en evoluties in het domein van de herinnering. Die blik mag dan niet volledig ‘nieuw’ zijn, hij is in elk geval ‘anders’ en belicht aspecten die niet aan bod komen in de media. De uitdaging bestaat er ten slotte in om een breder publiek aan te spreken, en dus te kiezen voor een kwaliteitsvolle vulgarisering van het onderzoek naar herinnering.

6Vanaf nummer 118 zal het tijdschrift in twee oplagen verschijnen: een Franstalige en een Nederlandstalige, telkens met een reeks artikelen in het Engels.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Philippe Mesnard, « In het nieuw – Handleiding »Témoigner. Entre histoire et mémoire, 117 | 2014, 5.

Référence électronique

Philippe Mesnard, « In het nieuw – Handleiding »Témoigner. Entre histoire et mémoire [En ligne], 117 | 2014, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 21 juin 2021. URL : http://journals.openedition.org/temoigner/678 ; DOI : https://doi.org/10.4000/temoigner.678

Haut de page

Auteur

Philippe Mesnard

Hoofdredacteur

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Tous droits réservés

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search