Navigation – Plan du site

AccueilLa revuePresentació

Presentació

En l’actual panorama científic en relació al turisme, l’originalitat d’aquesta nova revista resulta de quatre opcions fonamentals:

– L’opció per la interdisciplinarietat i el plurilingüisme: tothom hi pot escriure en la seva llengua materna, fet que permet expressar-se amb més matisos que en una llengua estrangera -més o menys ben controlada- i, no obstant això, ser llegit en un gran nombre de països. En efecte, ser publicat en alemany, en català, en espanyol, en francès, en italià, en portuguès, però també en anglès i en una tercera llengua, és l’oportunitat excepcional que ofereix aquesta revista, que facilita una millor difusió dels treballs de recerca, massa exclusivament dominada per l’ús de la llengua anglesa. El món científic anglosaxó hi guanyarà, de la seva banda, l’accés a una literatura sovint ignorada i a altres maneres de pensar cosa que, en el domini de les ciències humanes i socials, no pot més que millorar la qualitat de la recerca, objectiu d’interès general.

– L’opció de pensar el turisme a la vegada com un objecte intercultural i com un mitjà per a accedir a la dimensió central de la interculturalitat en un context de mundialització: recolzant-se en l’estructura d’una xarxa internacional de col.laboracions ben establertes, i en les seves dimensions interdisciplinària i plurilingüe, Via@ pretén fer progressar d’aquesta manera el nostre coneixement sobre el turisme i les seves implicacions socials. La producció col.laborativa d’un diccionari de mots del turisme, amb traduccions i correspondències entre diferents llengües i àrees culturals, n’hauria de ser una conseqüència lògica.

– L’opció per una revista a la vegada gratuïta i representativa d’un nou funcionament, obert, col.laboratiu i transparent, que escapi a les lògiques del mercat, a les divisions entre escoles o a especialitzacions molt específiques. Aquesta és la raó per la qual Via@ està promoguda per universitats de diferents països reunides associativament de manera original. Cadascuna d’elles contribueix al projecte col.lectiu en la mesura de les seves decisions, dels seus mitjans i de les seves ambicions. La llista de socis de la revista no està tancada atès que està destinada a obrir-se a altres països i altres continents.

  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • Logo DIALNET
  • Logo L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
  • OpenEdition Journals
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search