Navigation – Plan du site

AccueilLa revueAvaluació de doble cec 

Avaluació de doble cec 

Els articles s’envien a la Secretaria de la Revista. Dos membres del Comitè Científic fan una primera lectura per a assegurar que els textos s’adiuen als requisits formals de la revista i proposen els noms dels revisors d’acord amb les seves competències. Els articles són revisats de forma anònima per un mínim de dos revisors externs. La revista proporciona una fitxa d’avaluació als revisors. Es demana un tercer àrbitre en cas que hi hagi desacord entre els dos revisors. La Secretaria de Redacció informa els autors d’una de les tres respostes possibles: acceptat amb modificacions mínimes; amb modificacions substancials; a refusar. S’informa els autors en un termini màxim de dos mesos.

  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • Logo DIALNET
  • Logo L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
  • OpenEdition Journals
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search